Millora de l'enllumenat del túnel de la C-17 a Mollet del Vallès


Millora de l'enllumenat del túnel de la C-17 a Mollet del Vallès

Renovació i millora de l'eficiència energètica a les instal·lacions d'enllumenat del túnel de la C-17 a Mollet del Vallès, dins de la Conservació de la zona est de Barcelona.

Client:
Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya
Localització:
Barcelona
Període:
Març de 2015 - Abril de 2016
Tipus de servei:
Carreteres

Sorigué Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A. ha finalitzat els treballs d'adaptació de les noves instal·lacions de l'enllumenat del túnel de Mollet situat entre els PK 10+826 i PK 11+050 de la carretera C-17 al terme municipal de Mollet del Vallès. 
 

La renovació es troba englobada dins del Pla de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat viari del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
L'actuació s'ha concentrat en l'actualització del cablejat elèctric, la seva conducció i la substitució de tota la il·luminació a l'interior del túnel, per tal de poder garantir una qualitat de servei elèctric òptim.

 

Els projectes antics de l'any 1990 amb làmpades de sodi d'alta pressió s'han substituït per 394 projectors amb tecnologia LED.
D'aquesta manera, l'actuació ha comportat una completa millora de la seguretat viària i de la qualitat lumínica i elèctrica, i també una reducció del consum, la qual cosa proporciona una infraestructura més sostenible

 
DETALLS

Dades tècniques

Instal·lació de projectors       
- Projectors model TLED1/C/B/530 69 w
- Projectors model TLED1/C/B660 162 w

Renovació de cablejat        
- Cable de coure RZ1 4 x 6 mm2
- Cable de coure RZ1 4 x 10 mm2
- Cable de coure RZ1 3 x 2,5 mm2
- Conductor de coure unipolar de 35 mm2

Varis        
- Instal·lació de safates metàl·liques de planxes d'acer galvanitzat;
instal·lació de caixes modulars aïllants de polièster reforçades amb fibra de vidre

Senyalització provisional
- Col·locació, manteniment i retirada de senyalització de carril 

Descàrregues


Galeria d'imatges