Conservació de carreteres a la zona sud de Màlaga


Conservació de carreteres a la zona sud de Màlaga

Serveis de diverses operacions de conservació en diversos trams de carreteres a la zona sud de la província de Màlaga.

Client:
Junta d’Andalusia
Localització:
Màlaga
Període:
De febrer del 2015 a febrer del 2017
Tipus d'obra:
Carreteres

Conservació semiintegral (obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat). Operacions de vigilància, ajuda a la vialitat i vialitat hivernal.

Operacions de conservació i reparació dels elements de la carretera. Operacions de programació, seguiment i control: establiment i actualització d’inventaris.

 
DETALLS

Dades tècniques

Personal

1 cap COEX
1 cap d’operacions
1 encarregat
1 auxiliar administratiu
5 oficials de primera
1 capatàs
7 oficials de primera
3 oficials de segona

Maquinària

3 furgonetes
4 jocs complets d’equip de senyalització i abalisament
1 camió grua
2 carros mòbils de senyalització
1 cisterna 10.000 litres
2 motoserres
2 furgons

Maquinària

4 desbrossadores
1 minicarregadora
1 grup electrogen de 4,4 kVA
1 formigonera portàtil de 300 l útils i eines
1 martinet
1 màquina pinta-ratlles
1 equip hidronetejador


Galeria d'imatges