Certificacions - Conservació

Certificacions

 


Sorigué-Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A.U.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L'empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis i l’execució de les obres, fins a la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat del Treball

L'empresa manté un compromís actiu de prevenció, més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L'empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, la sensibilització i la formació respecte a tots els aspectes relacionats.

ISO 39001 | Sistema de Gestió de la Seguretat Viària

L'empresa Sorigué- Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A.U. disposa d'un sistema de gestió de la seguretat viària que engloba la seva activitat de conservació i manteniment de xarxes urbanes, infraestructures urbanes i viàries, edificis, jardins i espais verds, carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades. Comprometent-se així amb la mobilitat segura tant per al personal intern com per a la ciutadania usuària de la via.

ISO 50001 | Sistema de Gestió d’Energia i Eficiència Energètica

L'empresa millora de manera contínua l’eficiència energètica dels processos, optimitzant l’aprofitament de l’energia. A més, ha implantat un sistema de gestió de l’energia, aplicat al cicle de l’aigua.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

L’empresa ha acreditat que posseeix i aplica un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteixen que l’activitat de l’empresa es desenvolupa d’acord amb les normes legals.