Certificacions - Conservació

Certificacions

 


Sorigué-Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A.U.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L'empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis i l’execució de les obres, fins a la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat del Treball

L'empresa manté un compromís actiu de prevenció, més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L'empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, la sensibilització i la formació respecte a tots els aspectes relacionats.

ISO 39001 | Sistema de Gestió de la Seguretat Viària

L'empresa Sorigué- Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A.U. disposa d'un sistema de gestió de la seguretat viària que engloba la seva activitat de conservació i manteniment de xarxes urbanes, infraestructures urbanes i viàries, edificis, jardins i espais verds, carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades. Comprometent-se així amb la mobilitat segura tant per al personal intern com per a la ciutadania usuària de la via.

ISO 50001 | Sistema de Gestió d’Energia i Eficiència Energètica

L'empresa millora de manera contínua l’eficiència energètica dels processos, optimitzant l’aprofitament de l’energia. A més, ha implantat un sistema de gestió de l’energia, aplicat al cicle de l’aigua.

IQNet SR10 | Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social

L’empresa ha acreditat la integració apropiada de la gestió de la responsabilitat social en tots els processos de l’empresa. L’obtenció d’aquest segell reafirma la importància que Sorigué atorga al creixement sostenible.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

L’empresa ha acreditat que posseeix i aplica un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteixen que l’activitat de l’empresa es desenvolupa d’acord amb les normes legals.