Conservació de carreteres autonòmiques


Conservació de carreteres autonòmiques

Execució de diverses operacions de conservació a les carreteres i als trams de titularitat autonòmica a la província de Sòria.

Client:
Junta de Castella i Lleó
Localització:
Sòria
Període:
De juny del 2013 a juny del 2017
Tipus d'obra:
Carreteres

Conservació integral.
Operacions de vigilància i d’ajuda a la vialitat: centre de conservació i comunicació.
Vialitat hivernal.
Urgències i reparacions d’instal·lacions d’il·luminació i de control semafòric.

Operacions de conservació i de reparació dels elements de la carretera.
Operacions de programació, de seguiment i de control: establiment i actualització d’inventaris.
Reconeixements d’estat; programació de treballs, i seguiment de l’execució i l’obtenció dels resultats.

 
DETALLS

Dades tècniques

Personal

1 cap d’operacions.
1 encarregat.
1 auxiliar administratiu.
1 tècnic auxiliar.
8 oficials de primera.
8 peons especialistes.
7 oficials de primera (període vialitat hivernal).

Maquinària

1 turisme.
3 jocs de senyalització.
1 vehicle tot terreny.
1 martinet.
2 furgonetes.
1 compressor amb martell.
3 furgons polivalents.
3 segadores manuals.
1 moto anivelladora.
1 retroexcavadora mixta.
1 camió basculant 12 t.

 

4 camions 4 x 4.
1 compactadora.
1 escampadora de salmorra.
1 formigonera.
3 escampadores de fundents.
1 equip de neteja de senyals.
4 llevaneus de proa.
2 motoserres.
1 pala carregadora.
2 carros de senyalització.


Galeria d'imatges