Conservació i explotació de l’A-2

Conservació A2

Conservació i explotació de l’A-2

Contracte de serveis per a l’execució de diverses operacions de conservació i explotació a l’autopista A-2 de Lleida a Barcelona PQ de 530+010 a 604+435.

Client:
Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment
Localització:
Barcelona
Període:
De desembre del 2014 a desembre del 2018
Tipus d'obra:
Carreteres

Conservació integral.
Operacions de vigilància i ajuda a la vialitat: centre de conservació i comunicacions.
Ajuda a la vialitat; vialitat hivernal; urgències i reparacions d’instal•lacions d’il•luminació i de control semafòric. Inclou el manteniment i la conservació del túnel del Bruc (tots dos sentits).

Operacions de conservació i de reparació dels elements de la carretera.
Operacions de programació, seguiment i control: l’establiment i l’actualització d’inventaris.
Reconeixements d’estat; programació de treballs; seguiment de l’execució i l’obtenció dels resultats.

 
DETALLS

Dades tècniques

Personal

1 cap COEX
1 advocat
1 cap d’operacions
1 administratiu
1 encarregat
5 tècnics d’organització
5 tècnics d’organització
7 oficials de primera amb carnet C
8 oficials de segona amb carnet C
1 capatàs amb carnet C
3 peons especialistes
1 enginyer tècnic industrial
1 capatàs electricista
1 oficial de primera electricista
1 oficial de segona electricista amb carnet C
1 tècnic COEX
1 tècnic d’organització
8 oficials de primera amb carnet C destinats a vialitat hivernal

Maquinària

2 camions
3 turismes
4 furgonetes
4 furgons
2 vehicles tot terreny 4 x 4
1 miniretroexcavadora
2 grups electrògens
2 compressors
8 jocs complets de senyalització
1 carro mòbil de senyalització
1 camió amb cistella amb braç de 18 m
6 camions amb tracció total
4 estenedores de sal
2 escampadores de salmorra
6 pales llevaneus


Galeria d'imatges