Obres marítimes

Obras marítimas slide

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
TREBALLS SUBAQUÀTICS

Obres marítimes


Estem especialitzats en la construcció, ampliació, reparació, condicionament de difusors i operacions de manteniment d’emissaris i immissaris submarins. Realitzem tasques de recuperació de calats en ports, tapat de conduccions, realització de rases submarines, col•locació d’escullera i dragatges.

A l’àmbit de les instal·lacions portuàries, realitzem ampliacions de ports, col·locació de pantalans, reparació de molls, execució de pilars de formigó submergits i manteniment d’amarratges. A més, tenim capacitat per realitzar abalisaments marítims, inspeccions i treballs auxiliars per a la rehabilitació i substitució d’elements de desguàs en preses.

PROJECTES

Destacats

Obres de remodelació funcional i mediambiental del port de Coma-ruga a Tarragona
Tarragona
see more
Sistema de cloració a la CTCC Besòs
Barcelona
see more
Construcció d’emissari submarí per a la dessalinitzadora de Torrevella
Alacant
see more
Reparació d'una ruptura de la canonada de l'emissari submarí de Vilanova i la Geltrú
Barcelona
see more