Obres marítimes

Obras marítimas slide
TREBALLS SUBAQUÀTICS

Obres marítimes


Estem especialitzats en la construcció, ampliació, reparació, condicionament de difusors i operacions de manteniment d’emissaris i immissaris submarins. Realitzem tasques de recuperació de calats en ports, tapat de conduccions, realització de rases submarines, col•locació d’escullera i dragatges.

A l’àmbit de les instal·lacions portuàries, realitzem ampliacions de ports, col·locació de pantalans, reparació de molls, execució de pilars de formigó submergits i manteniment d’amarratges. A més, tenim capacitat per realitzar abalisaments marítims, inspeccions i treballs auxiliars per a la rehabilitació i substitució d’elements de desguàs en preses.

PROJECTES

Destacats

Sistema de cloració a la CTCC Besòs
Barcelona
see more
Construcció d’emissari submarí per a la dessalinitzadora de Torrevella
Alacant
see more