Obres subaquàtiques

Obras subacuáticas slide
TREBALLS SUBAQUÀTICS

Obres subaquàtiques


Tenim àmplia capacitat i trajectòria en el muntatge i reparació d’equips mecànics submergits: vàlvules, comportes, atalls, condicionament de reixes i filtres en instal·lacions EDAR, ETAP, embassaments i plantes industrials. A més, realitzem tasques de neteja i condicionament de zones de captació i dragatge de llots i materials petris acumulats en desguassos de pantans, basses d’acumulació d’aigua, etc.

Portem terme col·locacions d’escuts i segellat de comportes i atalls per a operacions de manteniment en preses; neteja i desincrustació amb sistemes hidromecànics de l’interior de preses de captacions de plantes industrials; inspeccions i actuacions en espais confinats amb equips de respiració autònoms en arquetes i conduccions; y detecció i reparació de fissures en dipòsits d’aigua i canalitzacions en càrrega.

PROJECTES

Destacats

Treballs subaquàtics a l’embassament de Valmayor
Madrid
see more