Inspeccions i estudis

Inspecciones y estudios slide
TREBALLS SUBAQUÀTICS

Inspeccions i estudis


Des de la nostra oficina tècnica tenim la capacitat de realitzar inspeccions amb robot subaquàtic (ROV) i batimetries per a l’elaboració d’informes tècniques; juntament amb l’elaboració de plans de manteniment periòdic-predictiu d’instal·lacions submergides.

A més, realitzem estudis tècnics, elaboració de projectes, càlculs hidràulics i disseny de plànols per a projectes subaquàtics a centrals tèrmiques i nuclears. De la mateixa manera, tenim experiència en inspeccions en espais confinats amb equips de respiració autònoma en arquetes, galeries i pous.