Reparació d'una ruptura de la canonada de l'emissari submarí de Vilanova i la Geltrú


Reparació d'una ruptura de la canonada de l'emissari submarí de Vilanova i la Geltrú

Actuació d'emergència pels efectes del temporal Gloria: instal·lació de 432 m de canonada de PEAD DN900 per l'emissari submarí al port de Vilanova i la Geltrú, en substitució del tram d'igual longitud que es va danyar durant la borrasca. El nou tram té balastos de 1 m³ de formigó armat cada 5,5 metres.

Client:
Aquambiente
Localització:
Barcelona
Període:
Juny – juliol de 2020
Tipus de servei:
Obres marítimes
Import:
485.208,33 €
Actuació d'emergència de reparació de l'emissari submarí al port de Vilanova i la Geltrú: instal·lació de 432 m de canonada de PEAD DN900, de la qual s'han soldat diversos tubs segons l'UNE 53394 a tres trams.
 
A l'extrem de cada tram s'ha soldat una valona de PEAD i s'ha col·locat una brida fluixa.  S'han fabricat balastos d'1 m³ de volum per cada 5,5 metres. Els balastos estan fets de formigó HA-30/B/20 IIIb+Qb (ambient marí) armat amb malla electrosoldada de 8 mm de diàmetre.
 
Als extrems del tram existent s'ha fet un tall fi i s'ha soldat una brida universal amb tolerància de 860-890 mm. Totes les brides han estat recobertes fins a obtenir la categoria d'Im2, per a elements permanentment submergits en aigua de mar.
Els trams de tub de 144 metres s'han introduït a l'aigua amb una maniobra complicada, on han intervingut 5 grues de 120 tones equipades amb separadors de 10 metres. Un cop a l'aigua, els tres trams s'han remolcat mar endins fins al punt de connexió, moment en què s'han submergit mitjançant l'ompliment progressiu del tub. Un cop el tub està en el seu lloc definitiu, les brides s'han cargolat per assegurar el nou tram amb l'existent.
 
Finalment, s'ha dragat el fons marítim per enterrar la part inferior dels balastos i deixar que la part inferior del tub descansi sobre la sorra.
 
DETALLS

Dades tècniques

Canonada PEAD DN900 PN6 432 m
 
Soldadura Topall
 
Número de balastos 79 u.
Formigó ambient marí HA-30/B/20 IIIb+Qb 80 m3
 
Tipus d'unió de trams Embridada
 
Càlculs de flotació Propis
Grues de 120 tones 5 u.
 
Equips participants 5 bussos
 
Dragatge amb embarcació pròpia Sí 
Descàrregues


Galeria d'imatges