Treballs subaquàtics a l’embassament de Valmayor


Treballs subaquàtics a l’embassament de Valmayor

Client:
CYII - OSEPSA
Localització:
Madrid
Període:
Abril del 2012
Tipus de servei:
Obres subaquàtiques
Especialitat:
Pantans i preses

Adequació a la zona de desguàs de fons. Tall de la reixa existent. Muntatge i fixació de l’escut compensat a la boquera 1 i ataconat. Muntatge i fixació de l’escut compensat a la boquera 2 i ataconat. Retirada de l’escut i col•locació de la reixa de protecció.

Es va dur a terme una inspecció prèvia amb ROV (remoted operated vehicle) per determinar l’estat dels desguassos. Per als treballs de col·locació es va disposar una pontona de grans dimensions per poder realitzar operacions com tallar, col·locar i ataconar l’escut compensat.

Finalment, un cop acabades les operacions internes de l’embassament, es va realitzar la retirada de l’escut i la reposició de la reixa de protecció.

 
DETALLS

Dades tècniques

Inspecció subaquàtica prèvia

Inspecció amb ROV.

Profunditat de treball

-43 metres

Sistema de comporta

Escut compensat amb flotabilitat neutra, juntura d’estanquitat tipus “nota musical”, amb aixetes per compensar-ne la flotabilitat.

Equipament dels bussejadors

Casc integral amb càmera de circuit tancat i subministrament d’aire des de superfície amb filtratge incorporat.

Espai de treball

Pontona modular de 60m² per a treballs en llocs no accessibles. Es realitza tot el muntatge del material a la pontona modular, que es va traslladar fins a la vertical de la zona de les preses de fons mitjançant embarcació.


Galeria d'imatges