Subministrament i execució de la instal·lació d' enllumenat


Subministrament i execució de la instal·lació d' enllumenat

Subministrament i execució de la instal•lació de l’enllumenat dels enllaços de la variant de la C-13 del PQ 13+100 al 20+000, entre Vilanova de la Barca i Térmens (LIeida), per Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA)

Client:
Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA), (UTE Variant Vilanova)
Localització:
Lleida
Període:
De gener de 2014 a març de 2014
Tipus de servei:
Instal·lacions integrals
Import:
355.249 € (IVA no inclòs)

Subministrament i execució d’enllumenats, il·luminacions i abalisaments lluminosos.

Enginyer: Juan Carlos Salcines Berzosa, enginyer de camins, canals i ports.

Nou enllumenat dels tres enllaços de la variant i els seus accessos. Enllaç de Vilanova Sud, de peses amb pas superior sobre el tronc i situat al PQ 1+560. 

Enllaç de Vilanova Nord, amb rotonda única a diferent nivell sobre el nou vial i situat al PQ 3+840. I enllaç de Térmens Sud, d’iguals característiques que l’anterior i situat al PQ 6+380. També, els quatre enllaços a la carretera existent: enllaç de rotonda a bàscula, cementiri, polígon i Térmens per la C-13.

 
DETALLS

Dades tècniques

Instal·lacions elèctriques

4 centres de comandament/força amb reguladors de flux estàtics de 50 kVA, potència lluminosa de 22,04 kW i potència elèctrica de 41,55 kW.

Instal·lació de columnes

Columnes Bacolsa, models: Europeu de 9 metres, 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix. 164 unitats. Europeu de 9 metres, 76 mm de diàmetre i 4 mm de gruix. 1 unitat. Columna especial troncocònica de 12 metres, 124 mm de diàmetre i 4 mm de gruix. 4 unitats.

Instal·lació d’enllumenat

Lluminàries Cariboni Fivep Lite, models: Phos 40 LED 80 W, 8.530 Im. 120 unitats. Phos 50 LED 100 W, 10.670 Im. 27 unitats. Phos 60 LED 120 W, 12.800 Im. 37 unitats. Projectors, model Newton Asim., 18 LED 138 W, 16.200 Im. 48 unitats.

Descàrregues


Galeria d'imatges