Instal·lacions de l’edifici de la prefectura de la Guàrdia Urbana de Lleida


Instal·lacions de l’edifici de la prefectura de la Guàrdia Urbana de Lleida

Subministrament i execució de les instal•lacions de l’edifici de la prefectura de la Guàrdia Urbana de Lleida

Client:
Guàrdia Urbana de Lleida (Edifici PGU Lleida, SA).
Localització:
Lleida
Període:
10 mesos (2010)
Tipus de servei:
Instal·lacions integrals
Import:
1.730.888 € (IVA no inclòs)
Subministrament i execució d’instal·lacions integrals de l’edifici.

Subministrament i col·locació de xarxes de sanejament, fontaneria, electricitat, gas natural, extinció d’incendis, comunicacions, seguretat, gestió tècnica i sistema de telecomunicacions d’un edifici de quatre plantes i 

5.155 m² de sostre, destinat íntegrament a la prefectura de la Guàrdia Urbana. Edifici amb capacitat per allotjar més de 400 agents.

 
DETALLS

Dades tècniques

Instal·lacions hidràuliques

Xarxa d’aigua potable i sanejament.

Instal·lacions elèctriques

Xarxa d’electricitat, centre de transformació, quadres i subquadres, línies generals i alimentacions, canals i tubulars, mecanismes, posada a terra i il·luminació.

Instal·lacions audiovisuals

Videoporter, TV-FM, megafonia, veu i dades, connexions a edificis annexos.

Instal·lacions de protecció

Protecció contra incendis i seguretat.

Instal·lacions mecàniques

Fontaneria i sanitàries. Altres instal·lacions mecàniques.

Instal·lacions especials

Estacions de tractament d’aigua. Instal·lacions de telecomunicacions, radioelèctriques, centre de processament de dades (CPD) i centre de control.

Descàrregues


Galeria d'imatges