Instal·lació de preses elèctriques per a vaixells als molls de Costa i Llevant del Port de Motril


Instal·lació de preses elèctriques per a vaixells als molls de Costa i Llevant del Port de Motril

Instal·lació de preses elèctriques per a vaixells als molls de Costa i Llevant, Port de Motril, a fi de reduir les emissions de soroll, gasos d'efecte hivernacle i vibracions dels vaixells atracats al port, a més d'aconseguir un estalvi energètic, al substituir el consum de gasoil per electricitat.

Client:
Autoridad Portuaria de Motril
Localització:
Granada
Període:
Agost – desembre del 2017
Tipus de servei:
Instal·lacions integrals
Import:
691 069,57 € IVA inclòs

Les obres d'instal·lació de les preses del moll per a vaixells consisteixen en:

  • Nova línia subterrània en BT des del Centre de Transformació Llevant fins els dos nous quadres de preses elèctriques situats al Moll Costa i al Moll Llevant.
  • Substitució del Centre de Transformació Llevant de 630 KVA per un de 1250 KVA, des d'on es realitzarà el subministrament a les noves preses de moll pels vaixells.
  • Connexió en MT subterrània connectant el 

Centre de Transformació CT Oficines amb el Centre de Transformació CT Llevant.

  • Canalitzacions incloent les excavacions, els rebliments de rases i les instal·lacions per a les connexions portuàries de: la xarxa de baixa tensió, la xarxa elèctrica de mitja tensió, la xarxa d'enllumenat, la xarxa de telecomunicacions, la xarxa de proveïment, la xarxa de reg, la xarxa de pluvials, la xarxa de sanejament, la xarxa contra incendis i la reposició del paviment corresponent.
 
DETALLS

Dades tècniques

Xarxa de baixa tensió 
 
Xarxa de mitja tensió 
 
Xarxa d'enllumenat 
 
Xarxa de proveïment
 
Xarxa contra incendis 
 
Xarxa pluvial

CIRCUIT 3X240/150 mm2 TT RV-AL 0,6/1 KV - 1700 ml
 
CIRCUIT 3X150 mm2 AL RHZ-1 18/30 KV - 1100 ml
 
CIRCUIT D'ENLLUMENAT 5x6 mm2 RV-K - 500 ml
 
TUB PE/AD D=140 mm PT=16 atm - 450 ml
 
TUB PE/AD D=200 mm PT=16 atm - 450 ml
 
CANONADA DE PVC 315 mm SN-8 - 450 ml
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Xarxa de reg (425 ml)
Tub pe/ad d=90 mm pt 16 atm
 
Xarxa de telecomunicacions (500 ml)
Canalització
 
Telecomunicacions prisma 30x35 amb 6t 63 mm
 
Pavimentació
(860 m2)
 
Formigó remolinat acolorit 18 cm

Descàrregues


Galeria d'imatges