Reposició de cable elèctric


Reposició de cable elèctric

Subministrament i execució de reposició de cable elèctric de mitjana tensió i de fibra òptica al Prat de Llobregat, a ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya.

Client:
ACCIONA Infraestructuras, SA, i ACSA Obras e Infraestructuras, SAU.
Localització:
Barcelona
Període:
Març de 2015
Tipus de servei:
Instal·lacions integrals
Import:
53.119 € (IVA no inclòs)

Subministrament i estesa de cable elèctric de mitjana tensió i fibra òptica.

Enginyer: Francisco Javier Escartín García, enginyer de camins, canals i ports, col·legiat núm. 11275.

Reposició de cable elèctric de mitjana tensió i de fibra òptica per a subministrament de la dessalinitzadora de la conca del Llobregat,

incloent-hi elements de fixació, protecció, senyalització i realització d’empalmaments unipolars i soldadura de fibra òptica en torpedes.

 
DETALLS

Dades tècniques

Instal·lació de mitjana tensió

Subministrament i instal•lació de 2 circuits de 850 metres de cable elèctric de mitjana tensió (RH5Z1 12/20 kV 3 (1 × 240 mm²) Al, 12 empalmaments unipolars termoretràctils als extrems i realització d’assaig de continuïtat, resistència òhmica de pantalles, assajos de tensió suportada i descàrregues parcials.

Instal·lació de fibra òptica

Subministrament i instal·lació de 2 línies de 870 metres de cable de fibra òptica per a exteriors, amb 12 fibres monomode (OS1) 9/125, fibres de vidre reforçades WB (bloquejants a l’aigua), armadura, coberta interior i exterior de termoplàstic LSHZ, instal·lades dins de tub de polietilè d’alta pressió.

 

Inclou la realització de soldadura de fibres en torpede estanc i mesures de reflectometria.

Descàrregues


Galeria d'imatges