Instal•lacions de l’Hotel IBIS de Saragossa


Instal•lacions de l’Hotel IBIS de Saragossa

Subministrament i muntatge d’instal•lacions de climatització, electricitat, protecció contra incendis, sanejament, seguretat, solar tèrmica, entre d’altres.

Client:
Accor Hotels Espanya, SA.
Localització:
Saragossa
Període:
De gener a setembre del 2014
Tipus de servei:
Instal·lacions integrals
Import:
884.511,49 € (IVA exclòs)
Especialitat:
Instal·lació integral

Subministrament i muntatge d’instal•lacions de climatització, electricitat, protecció contra incendis, sanejament, seguretat, solar tèrmica, entre d’altres.

Subministrament, muntatge i posada en marxa de les instal·lacions de climatització (difusió, distribució d’aire i hidràulica), de gas natural, de ventilació de l’aparcament i de detecció de CO, d’electricitat (baixa tensió), de protecció contra incendis (detecció i extinció), d’aigua sanitària (subministrament, canonades, aïllaments, solar tèrmica, producció d’aigua calenta, aixetes i aparells sanitaris),

de sanejament (pluvials, fecals, xarxa soterrada, col·lectors, desguassos i reixes), així com instal·lacions especials (megafonia, cablejat estructurat i seguretat) i la instal·lació d’equipaments i complements sanitaris.

 

Galeria d'imatges