Recollida de residus i neteja viària a Torredembarra


Recollida de residus i neteja viària a Torredembarra

Recollida dels residus sòlids urbans del municipi: paper i cartró, vidre, envasos de plàstic, residus orgànics, així com residus voluminosos i poda. El servei també inclou la neteja viària i de les papereres.

Client:
Ajuntament de Torredembarra
Localització:
Tarragona
Període:
De juliol del 2010 a juliol del 2018
Tipus de servei:
Serveis urbans
Especialitat:
Neteja viària, Recollida de residus urbans

El servei inclou la recollida de les deixalles dels habitatges, els comerços, els edificis públics, les activitats públiques, els establiments i els equipaments públics situats al terme municipal de Torredembarra. També comprèn el rentat i el manteniment dels contenidors de la via pública.

La recollida es realitza mitjançant contenidors de càrrega lateral a la via pública i porta a porta al casc antic. La neteja viària es fa mitjançant equips formats per escombradora autopropulsada i operaris manuals. El contracte preveu la neteja dels carrers, les vies municipals, les places, les zones públiques i els equipaments municipals.

 
DETALLS

Dades tècniques

Nombre d’habitants

15.000 de permanents;
45.000 en temporada alta.

Tipus i quantitat de residus gestionats

RSU: 6.050 t/any.
Paper i cartró: 420 t/any.
Envasos: 265 t/any.
Vidre: 385 t/any.
Orgànica: 1.100 t/any.

Vehicles de recollida

Recol•lectores-compactadores de càrrega lateral.
Camió elèctric satèl•lit bicompartimentat.
Vehicle elèctric de caixa oberta.
Camió rentacontenidors.

Vehicles neteja

Escombradores autopropulsades amb sistemes d’eliminació de pols i aigua a pressió.

Descàrregues


Galeria d'imatges