Gestió de residus municipals en punts verds


Gestió de residus municipals en punts verds

Servei de gestió de residus municipals produïts en les Deixalleries i Punts Verds del Àrea Metropolitana de Barcelona.

Client:
Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA)
Localització:
Barcelona
Període:
De juliol de 2013 a 2015 + 2 anys addicionals prorrogables
Tipus de servei:
Serveis urbans
Import:
400.000 €/any (IVA exclòs)
Especialitat:
Punts verds i centres de tractament, Recollida de residus urbans

Servei de recollida i transport de residus produïts en dotze punts verds i deixalleries (zona centre) de l’àrea metropolitana de Barcelona.

TERSA es una empresa participada per l’Ajuntament de Barcelona i per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Té encarregada la gestió dels punts verds situats a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Realitzem la recollida, transport i disposició en centres de gestió de residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, de les fraccions de residus en cada un dels centres contractats.

 
DETALLS

Dades tècniques

Mitjans del servei

Medis personals:
6 conductors.
1 conductor de guàrdia.

Medis Materials:
4 camions pop.
1 camió amb ganxo.
1 camió amb cadenes.
2 camions de guàrdia.

Punts de recollida

Punts verds:
El Prat de Llobregat.
Esplugues de Llobregat.
L’Hospitalet de Llobregat.
PVZ Collserola.
PVZ Forum.
PVZ Les Corts – Pedralbes.
PVZ Montjuïc.
PVZ Sant Andreu.
PVZ Vall d’Hebron

Gestió de Residus

Residus recollits:
Fusta: 6.700 Tn.
Matalassos: 280 Tn.
Rebuig: 5.750 Tn.
Poda: 950 Tn.
Runes: 16.550 Tn.
Vidre: 775 Tn.

Descàrregues


Galeria d'imatges