Substitució de la coberta del Mercat de Les Tres Torres de Barcelona


Substitució de la coberta del Mercat de Les Tres Torres de Barcelona

Client:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Localització:
Barcelona
Tipus d'obra:
Industrial
Arquitecte:
Mercè Zazurca / César Sánchez

Substitució de la coberta del Mercat de Les Tres Torres de Barcelona

Els treballs van consistir en la substitució de la coberta de fibrociment del Mercat de Les Tres Torres per una nova coberta de panells de tipus sandvitx.

Treballs que es van realitzar:

Col·locació d’una coberta de protecció provisional d’estructura tubular, creació d’una plataforma de treball a l’entrebigat i protecció de les parades.

Retirada de la coberta existent de fibrociment i del cel ras de cartró guix. 

Sanejament, reforç i tractament antixilòfags de l’estructura de fusta del suport de la coberta.

Col·locació de la nova coberta amb panells ACH d’acer i de fusta format per un nucli de llana de 80 mm de gruix, una xapa exterior de 0,6 i una d’interior de 0,5, ambdues lacades amb colors estàndards i un acabat interior amb OSB de 10 mm de gruix

 

Galeria d'imatges