Construcció d’una nau dedicada a la producció d’oli a Menàrguens


Construcció d’una nau dedicada a la producció d’oli a Menàrguens

Client:
Explotaciones Agrícolas Sigena, S.A.
Localització:
Lleida
Tipus d'obra:
Industrial

Construcció d’una nau dedicada a la producció d’oli a Menàrguens

Construcció d’una nau agroindustrial dedicada a l’explotació agrícola, creada amb forma geomètrica rectangular de 55 x 22 m. La nau està formada per una planta baixa i un mòdul interior de planta altell, amb una alçada total de 9,80 m respecte a la cota de paviment.

La integració a l’entorns’aconsegueix gràcies al desnivell de 8 m, que ja existia al terreny abans de l’actuació.

El sistema constructiu de la nau es duu a terme mitjançant la projecció d’una part de les façanes enterrades mitjançant murs de contenció de tipus terra armada. La resta de façanes visibles es realitzen en formigó prefabricat a la part superior i, a la inferior, de xapa metàl·lica plegada. La coberta, projectada a dues aigües amb estructura prefabricada, queda al nivell del terreny superior (zona de producció de grava) a 8 m d’alçada.

 

​La nau compta amb diferents accessos des de la façana frontal i lateral, i l’accés principal es troba a la part central de l’edifici.

L’accés a la terrassa exterior, situada a l’extrem de la nau, es realitza per l’interior de l’edifici, des de la planta altell.

L’accés a la zona de recepció de les olives es projecta a la cota superior del terreny, i es realitza la descàrrega en gravetat des de la coberta mitjançant el sistema d’obertura mecanitzada de comporta inclinada.

 

Galeria d'imatges