Servei de neteja i retirada de residus del Mercat dels Encants – Fira de Bellcaire


Servei de neteja i retirada de residus del Mercat dels Encants – Fira de Bellcaire

Servei integral de neteja dels espais comuns, comercials i de subhasta del mercat i retirada de residus voluminosos i RAEE.

Client:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
Setembre 2017 (2 anys + 1 any + 1 any)
Tipus d'obra:
Serveis urbans

El Mercat dels Encants disposa d’una superfície construïda de 34.000 m2, d’aquests, més de 15.000 m2 estan destinats a activitats comercials, mentre que els altres són de serveis de logística i aparcament.
 
El mercat consta de 275 negocis amb format d’establiment comercial i està obert quatre dies a la setmana de 9:00 a 20:00, a més dels festius del mes de desembre i gener.

La neteja integral del mercat es realitza pràcticament de forma manual, amb el suport d’una escombradora elèctrica.
 
DETALLS

Dades tècniques

Dades de l’espai

- Superfície: 34.000 m2
- Establiments comercials: 275
- Afluència: 150.000 visitants / setmana

Mitjans humans

Personal: operaris de neteja i recollida de residus en torn diürn i nocturn

Mitjans materials

Vehicles del servei:
- 1 camió portacontenidors
- Ampliroll de 26 t
- 1 caixa oberta de 25m³ amb plataforma elevadora
- 1 vehicle amb equip hidropressió
- 1 escombradora elèctrica
- 1 fregadora elèctrica

Descàrregues