Sorigué, primera constructora catalana en obtenir les certificacions en Compliance Penal i Responsabilitat Social d’AENOR

Anar a sala de premsa Anar a Notes de premsa

Sorigué, primera constructora catalana en obtenir les certificacions en Compliance Penal i Responsabilitat Social d’AENOR

El grup consolida el seu model de negoci responsable
11 Desembre 2019

AENOR certifica d'acord amb la norma UNE 19601 de Compliance Penal que el grup empresarial posseeix i aplica un conjunt d'eines de caràcter preventiu que garanteixen que l'activitat de Sorigué es desenvolupa d’acord amb les normes legals.

Barcelona, 11 de desembre de 2019 - La presidenta de Sorigué, Ana Vallés, ha rebut aquest dimarts 10 el certificat d’AENOR en Compliance Penal, que acredita que 19 empreses del grup empresarial tenen integrat un sistema de gestió, sota la norma UNE 19601, que garanteix que l'activitat de les empreses Sorigué es desenvolupa d’acord amb les normes legals, polítiques internes, Codis Ètics sectorials i qualsevol altra disposició que estiguin obligades a complir o hagin subscrit voluntàriament.
 
El lliurament del certificat ha estat realitzat per Eva Subirá, directora d’AENOR Catalunya  a la seu de Sorigué a Barcelona.
 
D'aquesta forma, el grup empresarial Sorigué es transforma en la primera constructora catalana a obtenir dues certificacions de referència: Compliance Penal i Responsabilitat Social conforme l'estàndard internacional IQNet SR10, aquesta última obtinguda pel grup el 2017.
 
L'obtenció d'aquesta nova certificació, que marca un fet diferencial en el sector, reafirma el compromís de Sorigué pel compliment del marc legal, la prevenció de delictes i el creixement responsable, un dels pilars del seu Pla Estratègic, que busca assegurar el desenvolupament sostenible del grup. La certificació en Compliance Penal abasta el 94,8% del volum de negoci del grup i el 91,7% del seu equip humà.
 
“Estem molt satisfets per l'obtenció d'aquesta nova certificació que suposa l’assoliment d'un dels objectius més importants del nostre Pla Estratègic 2020: el compromís amb el negoci responsable i la sostenibilitat”, ha dit Ana Vallés durant l'acte de lliurament del certificat.
 
Les empreses del grup empresarial que han acreditat la certificació de la norma UNE 19601 Sistema de Gestió de Compliance Penal són: Acsa, Obras y Infraestructuras; Constraula; Ambitec; Coutex; Sorigué; Sorigué Acsa Conservación; Finycar; Aficsa; Vialex; Cumesa: Cimexco; Nordvert; ICA; Ditransco, Àrids Catalunya; Axer i CLD.
 

AENOR ha desenvolupat aquest model de gestió per a la prevenció de delictes, que dona resposta als requisits exigits per la llei 1/2015 que introdueix que l'adopció i la implantació eficaç de models de prevenció de delictes a les empreses permet atenuar i fins i tot eximir la responsabilitat penal de la persona jurídica.
 
Responsabilitat Social

A més, el 2019, el 84% de les empreses del grup van obtenir la certificació AENOR en Responsabilitat Social segons l'estàndard IQNet SR10, el primer estàndard internacional de sistema de gestió de la responsabilitat social. Aquesta certificació acredita la correcta integració de la gestió de la responsabilitat social en tots els processos del negoci.
 
L'estàndard internacional de gestió i millora IQNet SR10, desenvolupat per la xarxa internacional de certificadors IQNet, recull les millors pràctiques i recomanacions a nivell internacional en matèria de responsabilitat social, com les establertes en l'ISO 26000.
 
L'ampliació d'aquesta certificació, que es va obtenir per primera vegada el 2017, cobreix actualment el 84% del volum de negoci del grup i el 77% de la seva plantilla. L'objectiu és que l'any 2020 totes les empreses del grup obtinguin aquest segell internacional.
 
En aquesta línia, el grup compta des de 2016 amb un Departament de Responsabilitat Social i Compliment que desenvolupa estratègies perquè el grup creixi de manera sostenible, sota els més alts estàndards de qualitat, responsabilitat social, protecció i millora del medi ambient.

Descàrregues