Sorigué demostra l'eficiència del fang de potabilitzadora com a matèria primera per a la producció de ciment i ceràmica

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué demostra l'eficiència del fang de potabilitzadora com a matèria primera per a la producció de ciment i ceràmica

20 Juliol 2022

Sorigué ha investigat les propietats dels llots generats a les Estacions de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) i ha comprovat la seva eficiència en la indústria cimentera i ceràmica.

En la cerca de solucions sostenibles per a la gestió de residus, Sorigué ha demostrat, en el marc del projecte Lloval, que els fangs provinents de les plantes potabilitzadores d'aigua es poden incorporar amb èxit a la fabricació de ciment. A més, s'ha pogut comprovar el seu potencial a la indústria ceràmica com a matèria primera per a la producció de termoargila i maons no vists. L'estudi l'ha elaborat Nordvert, l'empresa de Sorigué especialitzada en gestió de residus, a partir de l'anàlisi de mostres de fangs de dues Estacions de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Catalunya: Cardedeu i Abrera.
 
En el procés de potabilització de l'aigua, les partícules en suspensió precipiten i s'acumulen en els fons dels decantadors. Així, es forma un fang que passa a ser espessit i deshidratat per a augmentar la seva concentració. D'aquest fang deshidratat, conegut com a “llot de clarificació de l'aigua”, es generen unes 20.000 tones per any a Catalunya, de les quals l'empresa Nordvert gestiona el 80%.
 
Com donar valor a aquests fangs en un cicle d'economia circular rendible per a la indústria que no afecti el medi ambient? La resposta a aquesta pregunta la van trobar els investigadors en la seva composició química. Gràcies a les seves altes concentracions d'òxid d'alumini i òxid de silici, poden substituir les matèries primeres que s'utilitzen a la indústria cimentera i ceràmica amb notables resultats.
Elaboració de clinker i maons
 
Afegits a la resta de matèries primeres abans d'entrar al forn, els fangs aporten calci, ferro, silici o alumini, elements necessaris per a la fabricació de clinker, component principal del ciment. En comparar la qualitat del producte, abans i després de la incorporació dels llots, s'ha pogut demostrar la seva estabilitat, de manera que la valorització del fang a la indústria cimentera és un procés viable i positiu.
Un altre potencial interessant es presenta en la indústria ceràmica. Amb el suport de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) de Castelló, la recerca va determinar que el fang de potabilitzadora podria utilitzar-se en la fabricació de termoargila i maons no vists. El producte resultant presenta una major porositat i lleugeresa i possiblement millora les seves propietats d'aïllament tèrmic i acústic. No obstant això, aquesta avaluació encara ha d'establir-se en una fabricació a major escala per lliurar resultats concloents.
 
Repercussió ambiental i econòmica
 
En totes les etapes del reciclatge i aprofitament dels fangs s'han pogut constatar impactes positius a nivell mediambiental i econòmic. Els productors o gestors d'aigua potable poden millorar els seus procediments sense necessitat de buscar nous emplaçaments i sense augmentar costos globals.
 
Les empreses que gestionen els fangs disposen d'una via alternativa de disposició final, incentivant la seva valorització en la indústria del ciment. Finalment, la indústria cimentera pot fer ús de matèries primeres alternatives reduint l'ús de recursos no renovables, l'explotació de pedreres i les emissions de pols i soroll durant la seva explotació. A més, per la seva composició química, el fang de potabilitzadora no afecta la qualitat del producte final, no suposa augment d'emissions atmosfèriques ni incideix en la salut dels treballadors.
 
Inclosa a la Convocatòria 2019 de l'Agència de Residus de Catalunya sobre projectes que fomenten l'Economia Circular amb el suport d'Acció, aquest estudi ha permès vincular tres àrees de negoci de Sorigué: la gestió del cicle de l'aigua, la valorització de residus i la construcció. Un impacte altament positiu que pot repercutir en tota la cadena de producció, transformant un residu en un producte de valor