Sorigué inicia un projecte per desenvolupar mescles bituminoses sobre la base d'olis vegetals

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué inicia un projecte per desenvolupar mescles bituminoses sobre la base d'olis vegetals

15 Juny 2022

El laboratori de recerca del grup empresarial comença un nou projecte que busca generar ferms sostenibles amb el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

En línia amb el seu compromís per una innovació sostenible, el grup Sorigué inicia una nova recerca: Greenfirme. El projecte busca el desenvolupament i la validació de biolligants a partir de compostos naturals d'origen vegetal, per a ser utilitzats com a substituts dels lligants d'origen mineral.
 
Aquests tipus de lligants procedents del petroli són els usats tradicionalment a les mescles bituminoses emprades per a la pavimentació de ferms.
 
Amb aquest projecte, desenvolupat íntegrament per Sorigué, es busca la reducció de la dependència de matèries primeres exhauribles derivades del petroli i el foment de l'ús de matèries primeres renovables. Aquest canvi permetria reduir la petjada de carboni de les mescles asfàltiques i contribuir així a la lluita contra el canvi climàtic.
 
El projecte Greenfirme s'emmarca al sector dels materials per a l'obra civil, concretament, als lligants de mescles asfàltiques. Aquest estudi planteja unes innovacions tecnològiques que suposaran un repte important per a Sorigué superar durant la seva execució.

  

Col·laboració amb entitats
 
El projecte, el títol complet del qual és “Desenvolupament de ferms sostenibles mitjançant una nova tecnologia de mescles bituminoses amb biolligants a base d'olis vegetals: Greenfirme”, ha rebut finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, CDTI, té una durada de 18 mesos i un pressupost de 437.900,00€.
 
La iniciativa compta amb la col·laboració del centre CATMECH - Center of Advanced Technologies in Mechanics de Catalunya, constituït pels Departaments de Mecànica de Fluids, Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria, i d'Enginyeria Mecànica del grup de recerca POLQUITEX - Materials Polimèrics i Química Tèxtil, del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya de Terrassa.
 
Aquest centre desenvolupa activitat en l'àmbit de l'estudi de micro i macro caracterització de materials polimèrics i de sistemes químics que tenen alguna relació amb la indústria tèxtil i/o química.