Conclou amb èxit el projecte Watertur per millorar el cicle de l'aigua als hotels

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Conclou amb èxit el projecte Watertur per millorar el cicle de l'aigua als hotels

26 Gener 2022

Sorigué ha format part d'aquesta iniciativa que inclou noves tecnologies per al tractament d'aigües residuals, un sistema automàtic per al control de consums i reactius en piscines i una plataforma en línia per avaluar l'impacte ambiental en instal·lacions hoteleres.

Després de 36 mesos d'operacions, el projecte Watertur ha demostrat que és possible millorar la gestió del cicle de l'aigua i reduir el seu consum en instal·lacions hoteleres. Un treball desenvolupat per diferents entitats els positius resultats de les quals donen un nou impuls al sector hoteler català després de la pandèmia, ja que no sols es pot posicionar com a referent en pràctiques sostenibles, sinó que millora la seva competitivitat davant la previsible implementació de normatives més estrictes en matèria ambiental.
 
Watertur, que va comptar amb un pressupost total de 1.536.798€, forma part de la comunitat RIS3CAT aigua, impulsada i coordinada pel Catalan Water Partnership o Clúster Català de l'Aigua. Aquestes comunitats reben finançament de l'Agència catalana per a la Competitivitat de l'Empresa ACCIÓ i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i el seu objectiu és reunir esforços entre empreses, universitats i centres d'investigació per integrar la innovació a sectors clau de l'economia catalana.  
 
El lloc triat per a la posada en marxa d'aquest projecte ha estat Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm on es van validar i van operar totalment o parcialment les tres propostes plantejades per Watertur.
 
Tres idees sostenibles
 
La primera d'aquestes tecnologies ha estat un bioreactor anaerobi de membrana operat juntament amb un mur vertical que porta acoblat un sistema bioelectroquímic. Una innovadora solució desenvolupada per Sorigué, en cooperació amb l'empresa Aeris Tecnologías Ambientales i el centre tecnològic LEITAT. El bioreactor no sols ha garantit una eficiència del 83% en la reducció de matèria orgànica en aigües residuals, sinó que ha eliminat el 100% de patògens a l'efluent gràcies al seu sistema de membranes.
El mur vertical, per part seva, ha tingut una eficiència del 65% en l'eliminació de matèria orgànica i presenta uns costos operatius un 75% més baixos respecte als sistemes tradicionals. Addicionalment, el sistema bioelectroquímic genera electricitat per a garantir la seva autonomia operativa fora de la xarxa. D'aquesta manera s'obre la porta a la reutilització de l'aigua regenerada per a usos propis d'un hotel com el reg o la neteja.
L'empresa Fluidra va ser la responsable del segon component del projecte, una tecnologia dissenyada per controlar els consums d'aigua i de reactius a les piscines. Aquest sistema intel·ligent permet monitorar el cicle de l'aigua les 24 hores del dia durant tot l'any, automatitzant entre el 20% i el 50% dels paràmetres químics de les instal·lacions hoteleres amb una reducció del 10% en el temps d'obtenció de dades. A més, ofereix una cobertura del 90% a les piscines del sector turístic i s'adaptarà, també en un 90%, als marcs reguladors de les piscines d'ús comercial i públic.
 
Per últim, la compañia Anthesis Lavola ha estat l'encarregada de desenvolupar una eina d'avaluació de l'impacte ambiental específicament dissenyada per a hotels. Mitjançant una plataforma en línia de fàcil ús i interpretació s'han pogut mesurar consecutivament dos indicadors universals de sostenibilitat: la petjada hídrica i de carboni. Un mètode eficaç per valorar quantitativament l'impacte de les activitats hoteleres al llarg del temps i calcular les millores en matèria ambiental.
 
Gràcies a la versatilitat i el caràcter modular de les tres tecnologies provades pel projecte a Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm és factible implementar-les de manera total o parcial en altres hotels segons les seves necessitats particulars, així com el seu desenvolupament per a altres instal·lacions com a piscines públiques o càmpings.