Sorigué desenvolupa nous materials per millorar la qualitat de l'aigua tractada a les depuradores

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué desenvolupa nous materials per millorar la qualitat de l'aigua tractada a les depuradores

2 Febrer 2022

Les nanofibres customitzades permeten filtrar sòlids i degradar contaminants emergents de manera sostenible.

Sorigué investiga noves nanofibres que permetin millorar els processos terciaris de tractament d'aigües residuals en el marc del projecte col·laboratiu Water Harmony. Aquesta iniciativa de caràcter internacional cerca desenvolupar i implementar nous sistemes de gestió del cicle de l'aigua, implicant diferents agents que facilitin la coordinació i implementació de canvis.
 
Els nous materials desenvolupats per Sorigué en associació amb el centre tecnològic LEITAT, permeten crear membranes per filtrar residus sòlids, com a microplàstics i metalls pesants, alhora que degraden contaminants emergents a partir de processos d'oxidació. Aquesta tecnologia podria aplicar-se com a tractament terciari en estacions depuradores, millorant així la qualitat de l'aigua obtinguda.
 
Actualment, les depuradores compten amb tractaments secundaris que eliminen els principals elements contaminants de l'aigua perquè aquesta sigui abocada sense perjudicar el mitjà. Amb els tractaments terciaris es busca millorar la qualitat de l'aigua obtinguda per recuperar-la per a ús agrícola, industrial i consum. Els tractaments terciaris actualment no són obligatoris, però la legislació és cada vegada més exigent en pro del medi ambient i s'estima que començaran a sorgir regulacions sobre contaminants emergents en un futur pròxim. Per això, els tractaments terciaris són ara una de les tendències en recerca del cicle de l'aigua per a millorar l'eficiència d'eliminació dels processos de depuració d'aigua
 
Validació de la tecnologia a una EDAR
 
Les proves en laboratori han demostrat que les membranes sintetitzades són eficaces per a l'eliminació de patògens, microplàstics i contaminants emergents, per exemple, productes farmacèutics i pesticides.
Per validar la tecnologia en l'entorn real, s'ha fet una instal·lació a escala pilot a l’EDAR de La Llagosta (Barcelona), gestionada per Sorigué. La planta es compon de dos filtres amb les nanofibres sintetitzades en el marc del projecte i amb els sensors associats perquè puguin controlar-se de manera automàtica i assegurar el bon funcionament d'operació i de la planta.
La instal·lació va entrar en funcionament al gener i s'esperen tenir resultats durant els pròxims quatre mesos.
 
Generació de coneixement
 
En paral·lel al desenvolupament d'aquesta nova tecnologia, s'ha realitzat un estudi de caracterització de la qualitat de l'aigua en relació amb els microplàstics a diferents estacions depuradores d'aigües residuals i de tractament d'aigua potable. Aquest estudi, realitzat amb la Universitat Rovira i Virgili, genera nou coneixement sobre com actuen els diferents tractaments d'aigua convencionals i la seva eficiència en l'eliminació de microplàstics per veure els efectes que aquests poden causar en els ecosistemes i en la societat.
 
Sobre Water Harmony
 
El projecte Water Harmony s'inscriu dins del Pla Estratègic I+D+i Aigua de Sorigué, els eixos centrals de la qual passen pel desenvolupament de noves tecnologies en l'àmbit de l'economia circular al cicle de l'aigua. La iniciativa forma part de la convocatòria WaterWorks2017 ERA-NET Cofund liderada per la Norwegian University of Life Sciences i que distribueix dos milions d'euros entre 12 socis de països europeus, a més de la Xina, els Estats Units, Austràlia i Singapur, que treballen en diferents àmbits relacionats amb el tancament de la bretxa del cicle de l'aigua. Per a aquest projecte, Sorigué compta amb una ajuda de 169.542€ i un pressupost de 423.857€ per part del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Integral, CDTI.