Construcció de dues naus industrials per a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs II


Construcció de dues naus industrials per a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs II

Les naus acullen al seu interior una cabina de granallatge, una cabina forn de pintura, un pont grua, una zona de provisió de peces i una zona de control de recepció de materials.

Client:
ANAV. Associació Nuclear Ascó – Vandellòs II
Període:
Febrer de 2015 - Novembre de 2015
Tipus de servei:
Manteniment industrial
Import:
1.741.129,08 €

Construcció de dues naus industrials, una a C.N. Ascó i una altra a C.N. Vandellòs II, per realitzar-hi operacions de decapatge i pintura. Les naus compten, a més, amb zones annexes adossades als seus laterals per a la col·locació d'equips i l'emmagatzematge de materials de sorrejat i pintura. 

Construcció de dues naus industrials on s'hi allotgen una cabina per a decapatge i una altra per al pintat de peces. La resta de la nau queda totalment diàfana.

S'hi adossen als laterals diverses sales tècniques que acullen la maquinària i la tecnologia necessària per al funcionament correcte dels processos que s'han de dur a terme al seu interior, així com una petita oficina i uns vestuaris/lavabos. 

Les naus contemplen una zona interior per a la càrrega i descàrrega de peces i s'instal·la un pont grua de 20 t amb aquesta finalitat. A més, es dota l'edifici d'electricitat, llauneria, protecció, megafonia, aire comprimit i gasoil.

L'actuació ha contemplat també la posada en marxa de les cabines, pont grua i totes les instal·lacions auxiliars, així com la formació completa al personal d'ANAV per a la correcta explotació de la instal·lació.

 
DETALLS

Dades tècniques

Naus prefabricades
- Planta principal rectangular, 45 m de llargada x 17 m d'amplada i alçada màxima de 9,75 m.
- Dos laterals per a espais tècnics de 25,50 m de llargada x 4,5 m d'amplada i alçada de 5,75 m. 
- Panells de tancament amb plaques de formigó, modulació de 2,40 m i espessor de 20 cm.  
Ponts grua de 20 t
- Pont grua birrail de 20 t de capacitat.
- Llum pont grua: 15,56 m
- Recorregut del ganxo: 6 m
- Vel. elevació: 4/1,33 m/min
- Vel. translació: 0/20 m/min
- Accionament: Variador de freqüència

Cabines de granallatge
- Dimensions interiors 14 m de llargada x 6,50 m d'amplada i 5,0 m d'alçada.
- Contraportes de 2 fulles, de 6,50 m d'amplada x 5,00 m d'alçada i porta de servei per als vianants, dotada d'una finestra de vidre.
- 5 transportadors SAM de moviment longitudinal. Rascadors muntats sobre dos perfils paral·lels amb sobreelevació de 180 mm.

Cabines forn pintura
- Dimensions interiors 14 m de llargada x 6,50 m d'amplada i 4 m d'alçada.
- Contraportes de 2 fulles de 6,50 m d'amplada x 4,00 m d'alçada i porta de servei per als vianants de pas de 0,72 m d'amplada x 1,975 m d'alçada.
- Grup de calor: 2,75 x 3,55 x 1,40 m (A x H x L), cabal d'aire de 60.000 m³/h i una potència de motors de 2 x 7,5 Kw.

Descàrregues


Galeria d'imatges