Manteniment de la Planta de Clariant Ibèrica


Manteniment de la Planta de Clariant Ibèrica

Manteniment mecànic de les instal•lacions, petites millores o inversions menors.

Client:
Clariant Ibèrica
Localització:
Tarragona
Període:
De 2014 a 2018
Tipus de servei:
Manteniment industrial
Import:
600.000 €/any (IVA exclòs)

Activitats de l’especialitat mecànica destinades al manteniment de les instal·lacions.

Petites millores o inversions menors a les instal·lacions de la planta de Clariant Ibèrica.

 
DETALLS

Dades tècniques

Personal

1 responsable de projecte.
15 oficials mecànics.

Abast

Manteniment programat, tant preventiu com predictiu (rondes de lubricació, recollida de dades in situ, etc.).

Manteniment correctiu i atenció a emergències mitjançant reforços.

Especialitats

Manteniment de canonades, vàlvules i altres accessoris.

Treballs de tall i soldadura.

Treballs d’estructures metàl•liques.

Reparacions petites en equips mecànics.

Muntatge, desmuntatge i ajustaments d’equips estàtics i mecànics rotatius.


Galeria d'imatges