Desmuntatge de la caldera en el marc del desmantellament de la central tèrmica Compostilla II


Desmuntatge de la caldera en el marc del desmantellament de la central tèrmica Compostilla II

Maniobres de desmuntatge de l'estructura principal i elements singulars de la caldera del grup 2 en el marc dels treballs de desmantellament i demolició dels grups 1 i 2 i instal·lacions associades de la central tèrmica Compostilla II.

Client:
Endesa Generación
Localització:
Lleó
Període:
De gener de 2019 a abril de 2022
Tipus de servei:
Manteniment industrial
La central de Compostilla és una instal·lació termoelèctrica de cicle convencional, que operava des dels anys 60 i era alimentada per carbó.
Situada a la comarca del Bierzo, va ser la primera planta de producció d'Endesa i una de les més importants d'Espanya. Durant la seva última etapa disposava de tres grups amb una potència total de 1.051,7 MW però dins de la campanya de tancament de les centrals tèrmiques de carbó, l'energètica va anunciar la seva clausura des de 2018 i finalment al juny de 2020 va ser desconnectada de la xarxa elèctrica.

 
En aquest context, i dins del projecte de desmantellament dels grups 1 i 2 una de les fases més complexes va consistir el desmuntatge de l'estructura principal de la caldera G2. El pes total de conjunt de l'estructura i els elements singulars (calderí) ha estat de 1350 Tn. S'han realitzat un total de 45 maniobres per a desmantellar els elements d'estructura de 625 m² de coberta, la matriu de sis bigues guirder (bigues principals), la CES i el calderí, la gelosia d'estructura metàl·lica de les quatre façanes i els quatre pilars principals mixtos de 25m d'alçada.
Altres components com a escales, plataformes, coberta i elements auxiliars també van ser objecte de la intervenció. Les actuacions realitzades han estat les següents:
 

• Desmuntatge i desballestament d'estructura principal mixta (Perfils metàl·lics + HA).
• Desmuntatge i desballestament d'elements singulars (Calderí, Bigues guirder i Cambra Estanca Superior).
• Desmuntatge i desballestament d'elements metàl·lics de l'estructura de les façanes.
• Tall amb fil de diamant de pilars mixtos (HA + perfils metàl·lics) i desmuntatge mitjançant grues.
• Demolició mecànica d'estructura de formigó amb robots de demolició i maquinària de llarg abast proveïda de implements de demolició.
• Segregació i gestió de RCD’s i element 
 
DETALLS

Dades tècniques

• Demolició d’elements de formigó de l’estructura G-2: 2.500 m³
• Pes del conjunt estructura metàl·lica principal caldera G-2: 1.350 Tn
• Pes del conjunt de bigues principals caldera G-2: 275 Tn
• Calderí (Cilindre L=18m y D=4 m): 130 Tn
• Maniobres desmuntatge calderí: 1 ud / 130 Tn
• Maniobres desmuntatge estructura de coberta: 6ud / 98 Tn
• Maniobres desmuntatge elements de façanes: 12 ud / 65 Tn
• Maniobres desmuntatge pilars principals mixtos: 32, 50 Tn 
Descàrregues


Galeria d'imatges