Neteja viària i recollida de residus del recinte portuari de Barcelona


Neteja viària i recollida de residus del recinte portuari de Barcelona

Servei de neteja viària i recollida de residus de les zones publiques i comuns (no provinents de vaixells) del Port de Barcelona, com son molls públics, calçades, voreres i zones urbanitzades, esplanades i vies de ferrocarril entre altres espais.

Client:
Autoritat Portuària de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
Març 2014 (4 anys + 2 anys)
Tipus d'obra:
Serveis urbans
Import:
2.519.848,12 €

L’àmbit territorial del contracte comprèn els espais no concessionats de la superfície portuària, les vores dels molls públics, els vials, les vies de ferrocarril, recintes i la recollida d’escombraries generades en edificis públics i institucions oficials, habitatges, bars i restaurants ubicats al recinte portuari.

Els serveis son:
  • Neteja viària amb tractament d’escombrada manual i mecanitzada de voreres i vorades.
  • Recollida selectiva de residus en contenidors de les fraccions rebuig, paper i cartró, envàs i vidre.
  • Servei de neteja i manteniment de contenidors.
 
DETALLS

Dades tècniques

Dades

· Nombre de tones: 457 t/any
· Passatgers: 3.707.795 passatgers/any

Mitjans humans

Operaris de neteja i recollida distribuïts en torns de matí, tarda i nit amb servei continu els 365 dies de l’any.

Mitjans materials

Vehicles de serveis:
· 1 camió escombradora
· 2 escombradores 4 m³
· 1 pala carregadora
· 1 camió recol·lector posterior
· 1 renta contenidors
· 1 tanc de reg
· 1 vehicle polivalent amb equip d’hidropressió

Descàrregues


Galeria d'imatges