Conservació del mobiliari urbà i jocs infantils de Barcelona


Conservació del mobiliari urbà i jocs infantils de Barcelona

Conservació àrees de jocs infantils, espais lúdics, àrees gimnàstiques, mobiliari i senyalització dels parcs i jardins de Barcelona.

Client:
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
3 anys (+ 1 any)
Tipus de servei:
Mobiliari urbà i jocs infantils
Import:
2.316.126,20 € (IVA exclòs)

El servei consisteix en la conservació de les àrees de jocs infantils. Inclou també la neteja i conservació de les superfícies amortidores, sorrals i tanca perimetral.

El servei inclou el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, assegurant un alt nivell de seguretat per a l'usuari, mantenint el valor lúdic i estètic de les estructures.

  • Tres revisions oculars setmanals de totes les instal·lacions per detectar qualsevol anomalia i reparació de les mateixes.
  • Revisió trimestral del funcionament dels elements de joc i manteniment de les parts mòbils, ancoratges, engranatges, cordes i cargols.
  • Revisió anual integral dels jocs, revisió més exhaustiva de totes les estructures.
  • Pintat anual del 40% de les estructures i neteja de grafitis.
  • Manteniment del paviment amortidor de les àrees de joc i sorrals.
  • Reparacions, treballs d'urgència i rejoveniment dels jocs.
  • Certificació de les àrees i analítica de sorrals.
 
Descàrregues


Galeria d'imatges