Manteniment d'obra civil i conservació de la traça de les instal·lacions del Consorci d'Aigües de Tarragona


Manteniment d'obra civil i conservació de la traça de les instal·lacions del Consorci d'Aigües de Tarragona

Manteniment d'obra civil i conservació de la traça de les instal·lacions del Consorci d'Aigües de Tarragona, execució d'obres de nova construcció i de reparació, així com assistència en diversos treballs del CAT.

Client:
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)
Localització:
Tarragona
Període:
2009 – Actualidad
Tipus de servei:
Xarxes de transport en alta
Tipologia:
Equipaments
Import:
921.000 €/año (IVA excluido)

El contracte inclou:
 
- Manteniment preventiu rutinari de totes les arquetes de la xarxa de distribució del CAT i els seus equips, per garantir-ne un perfecte estat i reduir les accions correctives no planificades.
 
- Neteja de casetes d'arribada a dipòsit, casetes de derivació en ramals (tant aèries com soterrades) i estacions de bombament (amb totes les seves arquetes annexes).

- Conservació i neteja de la traça de la xarxa de distribució.
 
- Nova construcció i reparació d'obra civil i edificació de les instal·lacions del CAT per garantir-ne el perfecte estat de conservació i funcionament.
 
- Assistència per a treballs a la xarxa del CAT, com ara reparació de canonades, maniobres hidràuliques, neteges de dipòsits i altres, inclosos els mitjans humans i tècnics.

 
DETALLS

Dades tècniques

Actuacions a realitzar:

- Manteniment d'arquetes i reparació d'obra civil.
- Conservació i neteja de la traça de la xarxa de distribució.
- Neteja de dipòsits reguladors d'aigua.
- Servei de manteniment de pintura de les instal·lacions.
 

Personal tècnic:

- Delegat d'obra 
- Cap de producció
- Encarregat d'obra
- Responsable de qualitat i de seguretat i salut

Personal producció:

- 7 oficials de primera
- 6 ajudants i peons

Mitjans materials:

- Vehicles 4x4.
- Furgonetes.
- Tractor desbrossador per a manteniment de traça.
- Furgó amb 11 m3 de capacitat de càrrega.
- Eines i utensilis diversos.
- Equips de protecció individual.

Descàrregues


Galeria d'imatges