Remodelació de zones de jocs infantils a Sabadell


Remodelació de zones de jocs infantils a Sabadell

Obres de remodelació de sis zones de jocs infantils de la ciutat de Sabadell que presentaven determinats nivells de degradació, amb l'objectiu de fomentar-ne l'ús entre la ciutadania, al mateix temps que es reparen les instal·lacions deteriorades a causa de l'ús intensiu.

Client:
Ajuntament de Sabadell
Localització:
Barcelona
Període:
Segon semestre 2020
Tipus de servei:
Mobiliari urbà i jocs infantils
S'han seleccionat sis zones de jocs infantils a la ciutat de Sabadell amb un determinat nivell de degradació per dur a terme treballs de rehabilitació: tres corresponents al lot 2 i la resta situades al lot 3.
 
 La remodelació pretén reparar les instal·lacions danyades per un ús intensiu, 
al mateix temps que s'espera incentivar-ne l'ús per part de la ciutadania.
 
Les obres també impliquen alguna modificació puntual en la geometria i dimensió de l'espai per complir amb la normativa vigent pel que fa als equipaments de les zones de joc i les superfícies amortidores. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície
 

Lot 2
Plaça Tallarets: 4.500,00m²
Plaça Nostra Llar: 1.795,00 m2
Plaça Barri Roureda: 820,00 m2
Lot 3 
Plaça de les Vaques: 197,39 m2
Plaça Vila Arrufat: 185,00 m2
Plaça Aurora Bertrana: 211,35 m2
Descàrregues


Galeria d'imatges