Renovació d’àrees de jocs infantils a Nou Barris


Renovació d’àrees de jocs infantils a Nou Barris

Renovació de jocs infantils en diferents jardins o parcs ja existents, i creació de noves àrees, totes situades al districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona.

Client:
Ayuntamiento de Barcelona - PRO NOU BARRIS
Localització:
Barcelona
Període:
De març del 2009 a desembre del 2009
Tipus de servei:
Mobiliari urbà i jocs infantils
Import:
310.344,83 €

Aquesta obra té com a objectiu la renovació de jocs infantils en diferents jardins o parcs existents i la creació de jocs infantils, tots situats al districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona.

S’han dut a terme tasques de renovació de les àrees de jocs als emplaçaments següents:

  • Plaça Ángel Pestaña.
  • Plaça Francesc Layret.
  • Jardins del carrer Pedraforca.
  • Jardins del carrer Rodrigo Caro.
  • Jardins del carrer Pierola.
 
DETALLS

Dades tècniques

Preparació del terreny

Excavació i desbrossament del terreny: 125 m3.
Neteja i desbrossament del terreny: 588 m2.
Demolició de paviment: 609 m2.
Barrera vapor/estanquitat: 685 m2.

Instal·lació de mobiliari

Instal·lació de paviment de cautxú: 826,39 m2.
Instal·lació de mobiliari de jocs infantils: 42 u.
Instal·lació de tanques perimetrals: 186 m. 


Galeria d'imatges