Manteniment de jocs infantils, mobiliari, paviment i subministrament de peces en Sant Just Desvern


Manteniment de jocs infantils, mobiliari, paviment i subministrament de peces en Sant Just Desvern

El servei consisteix en realitzar obres de manteniment i conservació de les estructures, peces i elements de les àrees infantils del municipi de Sant Just Desvern: jocs, paviments, tanques, rètols de senyalització i sistemes d'evacuació.

Client:
Ajuntament de Sant Just Desvern
Localització:
Barcelona
Període:
2 anys (+ 2 anys)
Tipus de servei:
Mobiliari urbà i jocs infantils
El servei inclou manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, assegurant un alt nivell de seguretat per a la ciutadania i conservant el valor lúdic i estètic de les estructures.
 
- Manteniment ordinari preventiu: neteja i desinfecció, actuacions contra el desgast de la pintura, eliminació de pintades i grafits, manteniment d’estructures de fusta natural, entre altres.
 
- Inspecció visual rutinària amb periodicitat quinzenal per a detectar anomalies quant a la seguretat. 
 
- Inspecció funcional amb profunditat per a comprovar el funcionament i estabilitat dels equips; avaluar l'estat i desgast de les peces i els seus components, i verificar els ancoratges i la fonamentació per a la seva fixació al terreny. 
- Inspecció anual per a comprovar la seguretat del conjunt d’equipaments segons la normativa.
 
- Certificació de les àrees segons la normativa.
 
- Analítica dels sorrals.
 
- Manteniment correctiu: elements estructurals defectuosos, deformacions, fissures, esquerdes i trencaments, entre altres.
 
Descàrregues


Galeria d'imatges