Manteniment, conservació i millora de voreres i brigades d’acció immediata de la ciutat de Lleida


Manteniment, conservació i millora de voreres i brigades d’acció immediata de la ciutat de Lleida

Aquest contracte inclou el manteniment, la conservació i la millora de les voreres, la calçada, la senyalització i els elements de mobiliari urbà de la ciutat de Lleida. A més, inclou disponibilitat d’una brigada d’acció immediata per a atendre urgències les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

Client:
Ajuntament de Lleida
Localització:
Lleida
Període:
Any 2012
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Tipologia:
Urbanitzacions
Import:
524.445,60 € (IVA exclòs)

Es realitzen les següents actuacions:
 
Actuacions en voreres i espais urbans

  • Reparacions i operacions de manteniment.
  • Ampliació de voreres.

Actuacions en calçades

  • Reforç del ferm  amb MBC.
  • Reparacions parcials de paviments asfàltics.
  • Reparacions de ferms amb formigó, llambordes.

 
Altres actuacions

 
DETALLS

Dades tècniques

  • Treballs de conservació de paviments de voreres, calçades, senyalització i elements de mobiliari urbà.
  • Disposició d’una brigada d’acció immediata per atendre urgències (24 hores al dia / 7 dies a la setmana).
  • Període de execució de 12 mesos.
Descàrregues


Galeria d'imatges