Adequació de l'espai públic del Port Vell a Barcelona per millorar l'experiència dels vianants


Adequació de l'espai públic del Port Vell a Barcelona per millorar l'experiència dels vianants

Obres de millora i adequació de l'espai públic del Port Vell de Barcelona per crear espais de refugi climàtic que assegurin zones de descans per als vianants.

Client:
Port Vell
Localització:
Barcelona
Període:
Julio a diciembre de 2021
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Import:
338.635,12€ IVA excluido
Arquitecte:
Port Vell y Port de Barcelona
Espai públic de gran afluència turística, el Port Vell de Barcelona és el punt de connexió entre el barri Gòtic i La Barceloneta i una àmplia zona per als vianants que va des del moll de Colón fins a la platja de la Barceloneta. Amb aquestes obres es creen espais de refugi climàtic que inclouen mòduls de jardineres, zones per al descans, difusors d'aigua, papereres de reciclatge i paviment de baix índex tèrmic.
Els treballs es classifiquen en tres grups:
 
1. Actuacions prèvies, com a desmuntatge i apilament d'elements existents.
2. Obres civils, entre les quals es destaquen l'execució de les rases i ancoratges per a les noves instal·lacions i la formació de la fonamentació, daus i sabates.
3. Instal·lació del nou mobiliari, jardineres, bancs i papereres, baranes de protecció de parterres i subministrament i col·locació de vegetació.
Aquest últim punt és vital perquè crea un espai urbà més amable en promoure zones de descans. Tenint en compte la seva ubicació, s'han utilitzat espècies resistents a la salinitat i a les altes temperatures que asseguren bon drenatge i respecten la imatge mediterrània com Tamarix gallica, Callistemon, Asparagus, Myoporum parvifolium i Westringea fructicasa, entre altres.
 
Les zones de descans s'han habilitat mitjançant mòduls que integren el seient amb la jardinera i permeten reposar dins de la composició vegetal, millorant l'experiència per als vianants. Addicionalment, al llarg del Port, s'han distribuït de manera irregular una sèrie de bàculs amb sistema de vaporatge que contribueixen a reduir les altes temperatures en els dies més càlids.
 
DETALLS

Dades tècniques

Rasa per acolorir canonades de canalització: 144,40ml
 
Fonamentació de formigó armat amb encofrat per a ancoratge del mobiliari​: 418,63 ml 
 
Subministrament i col·locació de jardineres a mesura48 u
Mòduls de bancs a mesura, formats per estructura d'acer galvanitzat i llistons de fusta: 76,78 ml
  
Columnes vaporització d’aigua: 12 u 

Tancament de protecció per a arbratge al passeig Joan de Borbó: 287,07 ml

 
Revestiment amb pintura de baix índex tèrmic: 1.466,96 m²
 
Mòduls de vegetació en parterre i escocells elevats: 70 u
 
Escocell per a protecció de jardineres i arbratge fabricat en acer galvanitzat i lacatge19 u
Descàrregues


Galeria d'imatges