Gestió dels residus dels creuers i vaixells del Port de Barcelona


Gestió dels residus dels creuers i vaixells del Port de Barcelona

Gestió dels residus dels creuers i vaixells que atraquen al Port de Barcelona mitjançant els treballs de disposició de contenidors, recollida selectiva de residus, retirada dels contenidors i transport dels residus a centres de reciclatge. Barcelona rep anualment prop de 900 creuers i 2.700.000 creueristes.

Client:
ECOMARPOL, S.L.
Localització:
Barcelona
Període:
2017 (6 anys)
Tipus de servei:
Serveis urbans

El servei es planifica de forma prèvia, controlant els horaris d’arribada dels diferents vaixells que fan escala al Port de Barcelona. Una vegada atracats es procedeix a la recollida dels residus a través de les passarel·les a través de mitjans manuals i mecànics (carrets, transpalets de mà i carretó elevador). 

S’introdueixen els diferents residus (correctament paletitzats, premsats i embalats en molt casos)  dintre dels contenidors corresponents prèviament disposats a prop de les passarel·les de sortida dels residus dels vaixells o bé al magatzem de residus ubicat al port.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades generals
Client:

ECOMARPOL, S.L.
 
Localització:
Port de Barcelona, Barcelona.
 
Inici del servei:
Juny de 2017.
 

 
 

Dimensions del servei
Tipus de residus:

· Rebuig.
· Plàstics d’embalatges.
· Envasos de vidre.
· Restes de ceràmica.
· Paper i cartró.
· Metalls.
· Altres residus minoritaris.
 
Quantitat de residus:
10.000 m³/any.
Quantitats de serveis:
100 serveis/any.
Disposició dels residus:
Moll de descàrrega mitjançant passarel·les.
Tipus de serveis:
De dilluns a diumenge amb avís del servei de 24 hores.
 

Mitjans personals
Personal:

· 3 xofers-operaris.
· 1 encarregat.
 Requeriments del personal:
· Carnet de camió.
· Carnet de carretó elevador.
· Recurs preventiu.
 
Mitjans materials
Vehicles:

· 2 camions ganxo.
· 1 tractora.
· 1 semiremolc Tauliner.
· Carretó elevador.
· Transpalets.
Contenidors:
· Contenidors metàl·lics de 5 m³.
· Caixes metàl·liques de 20 i 30 m³.

 
 

 
 

Descàrregues


Galeria d'imatges