Una nova membrana desenvolupada per Sorigué i ICFO reduirà els costos del tractament d'aigües residuals

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Una nova membrana desenvolupada per Sorigué i ICFO reduirà els costos del tractament d'aigües residuals

13 Setembre 2021

Mitjançant tècniques de nanotecnologia, el projecte de recerca Aqua-gox busca solucions per l'estalvi energètic a les plantes depuradores.

Sorigué treballa en el desenvolupament de membranes que redueixin els costos de producció i operació augmentant la seva estabilitat i durabilitat mitjançant nanotecnologia en un projecte que busca solucions innovadores per a millorar la sostenibilitat del cicle de l'aigua. Referent en el sector del cicle integral de l'aigua, Sorigué treballa en aquest projecte en col·laboració amb l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), entitat referent en l'àmbit científic i amb àmplia experiència en nanotecnologia. 
 
"Aqua-gox: Desenvolupament de membranes d'alt impacte basades en grafè per al tractament d'aigua" és el nom d'aquest treball exploratori que en els pròxims mesos verificarà les prestacions de les membranes sintetitzades per a la seva utilització en plantes de depuració d'aigua convencionals. A la fase de recerca al laboratori, Sorigué ja ha presentat una patent de membrana, fet que confirma el seu potencial com a element clau per fer un salt qualitatiu en el tractament d'aigües residuals.
 
Innovació per a plantes convencionals  
 
Els reactors biològics de membrana (MBR) que actualment s'utilitzen a les plantes depuradores d'aigües són molt costosos a nivell energètic, operatiu i de manteniment. La proposta d'Aqua-gox és desenvolupar una membrana comercial amb materials innovadors que asseguri baixos costos de fabricació i d'operació sense comprometre els alts estàndards de qualitat esperats quant a estabilitat tèrmica, mecànica i química. "Busquem sintetitzar una membrana més barata, amb major permeabilitat i menys requeriments de neteja, sense alterar la seva selectivitat", explica Sílvia Carrasco, directora de transferència de tecnologia i coneixement d'ICFO.
 
Desenvolupada mitjançant tècniques de nanotecnologia, la membrana sintetitzada podrà ser utilitzada en processos convencionals de tractament d'aigües residuals. Per a aquest fi es construirà un pilot a una EDAR municipal de més de 100 mil habitants on es tractarà l'aigua sortida dels reactors biològics i es verificarà la seva eficiència en un entorn real.
En ser més permeable, utilitzarà menys energia per filtrar aigua sense comprometre la qualitat del filtratge. A més, gràcies a les propietats biocides del grafè, requerirà menys etapes de neteja per mantenir el seu rendiment. La nova membrana promet reduir el consum energètic i assegurar un procés més sostenible. A més, el producte afavorirà l'economia circular perquè “cada vegada més, s'està apostant per tecnologies de membrana per augmentar la qualitat de l'efluent de les plantes de tractament d'aigua residual i fomentar la seva reutilització en aplicacions municipals, industrials o agrícoles”, indica Andreu Iglesias, delegat d'enginyeria, operació i manteniment de Sorigué.
 
Sinergies per la competitivitat
 
Líder en infraestructures i sistemes de sanejament, Sorigué espera demostrar els avantatges competitius d’Aqua-gox transferint els resultats d'aquesta recerca a les més de 15 plantes depuradores que gestiona actualment. La iniciativa, que es ve gestant des de 2018 en el Departament d'Innovació de Sorigué, compta amb el finançament de la línia ‘Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental’ per a projectes d'economia circular d’ACCIÓ, Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya i amb el suport de fons FEDER.
 
Segons Joan Pons, director d'Innovació de Sorigué, “el mercat de les membranes per a reactors biològics és ampli, i la millora de les seves característiques i propietats sempre ha despertat l'interès dels fabricants”. En aquest sentit, l'aliança amb ICFO, centre tecnològic referent en la producció de materials avançats, nanoestructuras i recobriment de superfícies, ha permès fer un pas més enllà en processos de recerca, desenvolupament i innovació. Una sinergia que aprofita els punts forts de cadascun dels equips per a portar més ràpidament al mercat productes derivats de la recerca i potenciar la transferència tecnològica.