Sorigué valida un innovador sistema de tractament d'aigües residuals basat en solucions naturals

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué valida un innovador sistema de tractament d'aigües residuals basat en solucions naturals

7 Desembre 2022

L'EDAR Pesaru Ter-Daró, a Girona, utilitzarà ‘puces d'aigua’ per aconseguir la màxima depuració d'aigües residuals sense usar químics i amb un menor cost energètic.

La naturalesa pot ser una gran aliada en el procés de depuració d'aigües residuals i producció d'aigües regenerades netes. Amb aquesta premissa, el projecte LIFE BIODAPH20 incorpora organismes biològics com a tractament terciari ecoeficient per a la seva implementació en ambients reals. L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Pesaru Ter-Daró, a Quart (Girona) i l'EDAR Antissa a l'illa de Lesbos, Grècia, són les dues instal·lacions en les quals es desenvolupa la prova pilot per a l'aplicació d'aquesta tecnologia.
 
Situats a zones mediterrànies d'estrès hídric, tots dos emplaçaments suposen un gran desafiament per als investigadors. La infraestructura catalana, gestionada per Sorigué des de 2010, és especialment important a nivell ambiental perquè l'aigua depurada serveix per a recarregar aqüífers i rieres de la zona i regenerar així la seva vida aquàtica.
 
Projecte demostratiu
 
La tecnologia testada es basa en l'alta capacitat d'eliminació de contaminants dels organismes biològics com les 'puces d'aigua' (Daphnia), les microalgues i les biopel·lícules microbianes. Es tracta d'un sistema que opera mitjançant un petit panell solar, no requereix l'ús de productes químics i no produeix llots de sedimentació. Altament eficient en termes de costos, BIODAPH no consumeix tanta energia com altres tractaments convencionals i no requereix grans superfícies per a la seva implementació.
 
La tecnologia BIODAPH fa ús de dàfnies, uns petits crustacis d'entre 0,5 i 4 mm de longitud que habiten a medis aquàtics. En alimentar-se per filtració, resulten molt eficients en l'eliminació de contaminants microbiològics, així com microplàstics, patògens, sòlids i metalls que puguin trobar-se a l'aigua.
Desenvolupada i avaluada prèviament en el marc del projecte europeu INNOQUA, la tecnologia BIODAPH es provarà a una escala pilot amb un reactor d'1,5 m³/dia. En aquesta recerca, desenvolupada in situ a les EDAR de Girona i Lesbos, la tecnologia s'incorpora com a tractament terciari de la depuració, és a dir, en l'última fase del procés per a reduir la càrrega contaminant de l'aigua residual i que pugui ser retornada als ecosistemes aquàtics o com a ús agrícola. Una vegada comprovada la seva eficiència, s'espera que aquesta tecnologia pugui ser aplicada en altres plantes de diferents països amb característiques similars.
 
Tancar el cicle de l'aigua 
 
L'aplicació de la tecnologia BIODAPH permet a Sorigué acostar-se cada vegada més al seu objectiu de màxima depuració d'aigües residuals, d'acord amb criteris d'economia circular. Un procés complet que lliura aigua de gran qualitat per al reg de terres agrícoles.
 
 
Actualment, amb més de 12 projectes en marxa, el Departament d'Innovació de Sorigué continua apostant pel treball col·laboratiu entre entitats públiques i privades per aconseguir noves tecnologies i productes que, com a part de l'economia circular, puguin donar resposta a les necessitats de les seves diferents àrees de negoci i compleixin amb els objectius de sostenibilitat amb els quals s'ha compromès.