Desmantellament i demolició de pantalans de Sant Adrià del Besòs i Badalona


Desmantellament i demolició de pantalans de Sant Adrià del Besòs i Badalona

Desmantellament complet de tota la zona de les Centrals Tèrmiques de Sant Adrià del Besòs i Badalona, destinada a la captació i el retorn d'aigua per dur a terme la refrigeració.

Client:
Endesa Generación S.A.
Localització:
Barcelona
Període:
Març de 2015 - Juny de 2016
Tipus d'obra:
Subministraments i muntatges industrials
Import:
3.671.347,62 € (IVA no inclòs)

Desmantellament total d'equips electromecànics i elements comuns de la captació i abocament d'aigua de les centrals de generació CT Badalona 1 i 2 i CT Sant Adrià 1, 2 i 3, inclosa la demolició o desmantellament de pantalans, estructura portant de pantalans, incloses les fonamentacions profundes (puntals), la demolició de cambres d'aigua, canals de descàrrega, tanques, edificis auxiliars i farciment de terrenys fins a la cota original. 

Els elements principals són:
 
Pantalà Badalona I: Pantalà de 12,00 m d'amplada i 235,52 m de longitud, amb 26 pòrtics de formigó armat amb 4 pilars verticals de 0,40 de diàmetre i 2 laterals inclinats i ancorats al fons marí. Sobre la llosa, s'hi recolzen 5 tubs de foneria d'1,10 m de diàmetre.
 
Pantalà Badalona II: Llosa de formigó d'11,40 m d'amplada i 235 m de longitud, amb 57 pòrtics metàl·lics dobles travats amb perfils. Pilars d'acer HEB-220 ancorats al fons marí amb profunditat d'ancoratge de fins a 12 m.

 Pantalà Sant Adrià I-II: Llosa de formigó de 13,60 d'amplada i 209 m de longitud, amb 37 pòrtics metàl·lics dobles travats i pilars d'acer HEB-220 ancorats al fons marí amb profunditat d'ancoratge de fins a 25 m. Pantalà de 4 tubs de formigó de 2,40 m de diàmetre.
 
Pantalà Sant Adrià I-II: Llosa de formigó de 7,20 m d'amplada i 238 m de longitud, amb 42 pòrtics metàl·lics dobles travats i pilars d'acer HEB-220 ancorats al fons marí amb profunditat d'ancoratge de fins a 25 m. Pantalà de 2 tubs de formigó de 2,40 m de diàmetre.

 
DETALLS

Dades tècniques

Mitjans terrestres:       

- Grua DEMAG CC -2800.  De 600 t de capacitat. Ploma de 148 m per a un abast màxim de 20 t a un radi de 138 m. 
- Grua Manitowoc 999 de 300 t de capacitat. Ploma de 62 m per a un abast màxim de 10 t a un radi de 40 m.
- Giratòries de 50 t de capacitat proveïdes de braços, mossegadors i pinces per a demolició.          

Mitjans marítims:

- Pontona autoenlairable de 450 m2 de superfície i 400 t de capacitat. 
- Grua Manitowoc 777 sobre pontona autoenlairable de 160 t de capacitat. Ploma de 40 m per a un abast màxim de 10 t a un radi de 25 m.
- Gànguil per al transport de peces de 35 m d'eslora, 7 m de màniga i bodega amb capacitat per a 250 m3.

Demolicions i farciments:    

- Formigó de demolició: 75.000 t.
- Farciments: 60.000 t de material de formigó de demolició.
- Esmicolament 15.000 t de formigó de demolició per a farciment de llast. 
- Desmantellament de 4.500 t d'acer.

Maniobres principals:

- Demolició d'edifici de bombes de 42 m de llargada x 10 m d'amplada x 14 m d'alçada.
- Maniobres grua de 600 t: maniobres de fins a 54 t a 80 m de radi i 20 t a 138 m de radi.
- Maniobres grua de 300 t: maniobres de fins a 30 t a 25 m de radi.

Descàrregues


Galeria d'imatges