Equip mixt d'impulsió - aspiració amb sistema de reciclatge d'aigua


Equip mixt d'impulsió - aspiració amb sistema de reciclatge d'aigua

Maquinària d'última generació amb sistema de recuperació d'aigua per a neteja del clavegueram. Marca FFG/MAN i model TGS28.480 6x2-4.  Cisterna marca FFG i model ELEPHANT MULTI. Capacitat total 12.000 l. Sistema de volum variable mitjançant envà pneumàtic desplegable.  Bomba de pressió per impulsió d'aigua marca/model URAC DU 200. Cabal màx. 340 l/min i pressió màx. 200 bar.