Rehabilitació de l'ETAP de Sântămăria-Orlea a Romania


Rehabilitació de l'ETAP de Sântămăria-Orlea a Romania

Millora dels sistemes de subministrament d'aigua a les localitats de Haţeg, Călan, Simeria i Deva, mitjançant la rehabilitació integral de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Sântămăria-Orlea i la construcció d'una canonada de 26 km de longitud.

Client:
S.C. APA Prod Deva S.A.
Localització:
La resta d’Europa
Període:
Juliol de 2013 - Maig de 2016
Tipus d'obra:
Disseny i enginyeria
Import:
18.798.569€

Modernització i rehabilitació de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Sântămăria-Orlea, Romania, dimensionada per a un cabal de disseny de 700 l/s, així com 26 km del conducte de distribució en alta. 

El treball efectiu ha suposat la substitució de la vella tecnologia de l'ETAP per una de nova, d'última generació, així com la construcció d'una nova canonada d'alimentació a les localitats de Haţeg, Călan, Simeria i Deva, per una de nova de PRFV de 1.000 mm de diàmetre nominal. 

A més, la infraestructura de transport i de tractament es revisen amb un sistema de control de tipus SCADA que transmet en temps real dades rellevants de cabal, pressió, etc., al despatx central.

 
DETALLS

Dades tècniques

ETAP. Línia d'aigua
 
El tractament que s'adopta a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) és un tractament fisicoquímic i de desinfecció, que inclou els processos següents:
- Desinfecció inicial
- Coagulació o floculació (dosificació de reactius)
- Decantació
- Filtració ràpida en sorra
- Desinfecció final

ETAP. Línia de fangs

A la línia de fangs, hi distingim dos processos:
- La recuperació d'aigua de rentat de filtres
- L'eliminació de sòlids en forma de fangs deshidratats

Nova canonada en alta

- Canonada de PRFV de 1.000 mm de diàmetre a tota la zona enterrada i d'acer al carboni, protegit amb pintura epoxídica, apta per estar en contacte amb líquid per a consum humà, a les seves zones aèries.

Descàrregues


Galeria d'imatges