Sorigué inaugura una planta pilot per recuperar recursos de les aigües residuals

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué inaugura una planta pilot per recuperar recursos de les aigües residuals

14 Març 2023

El nou equipament es troba a l'EDAR de La Llagosta, Barcelona, i forma part del projecte europeu Water Mining.

Sorigué investiga noves tecnologies per acostar el tractament d'aigües residuals cap a un model basat en l'economia circular. Amb aquest objectiu, ha posat en funcionament una planta pilot que permet provar l'eficàcia de diferents tecnologies que milloren el tractament dels contaminants orgànics de l'aigua residual.
 
L'objectiu d'aquest equipament és trobar solucions innovadores viables a escala real per recuperar recursos i produir aigua d'alta qualitat per a la seva reutilització.
 
La planta pilot, instal·lada a l'estació depuradora d'aigües residuals de La Llagosta, Barcelona, és un dels casos d'estudi de Water Mining, un projecte europeu que promou la innovació en la gestió dels recursos hídrics a gran escala.
 
La participació de Sorigué s'articula a partir del treball conjunt i les sinergies entre el Departament d'Innovació i la línia de negoci d'Enginyeria de l'aigua del grup empresarial.
 
Quatre tecnologies per convertir contaminants en recursos
 
La matèria orgànica i els nutrients, com el nitrogen i el fòsfor, presents en les aigües residuals són els principals contaminants que es busca eliminar, atès que són els causants de l'eutrofització dels ecosistemes aquàtics.
 
Per a això, la planta pilot consta en una primera etapa d'un reactor anaeròbic de membrana. Aquesta tecnologia permet convertir la matèria orgànica en biogàs, una font d'energia que podria ser utilitzada per autoproveir la pròpia planta.
 
La següent fase del procés consta d'un sistema d'eliminació de nitrogen basat en bacteris anammox. Mitjançant l'ús d'aquests organismes es reprodueix el procés biològic que es dona als oceans, amb el que s'aconsegueix un tractament que consumeix menys energia que els mètodes convencionals d'eliminació de nitrogen.
Una altra de les tecnologies que es validen són els sistemes Vivicryst i Biophree, dues tecnologies desenvolupades per Wetsus, el centre d'excel·lència tecnològica de l'Aigua d'Holanda. Mitjançant aquesta solució es recupera el fòsfor de les aigües residuals en forma de cristalls de vivianita, una sal de fòsfor que pot ser utilitzada com a fertilitzant en agricultura.
 
La planta pilot consta finalment d'un mòdul de membranes reciclades d'osmosi inversa que permet recuperar aigua d'alta qualitat per a usos industrials. Aquest últim pas és fonamental per garantir l'ús eficient dels recursos hídrics.
 
Col·laboració i innovació
 
Per al disseny de la planta s'ha comptat amb la implicació entitats i centres de recerca experts al sector de l'aigua.
 
A les converses mantingudes amb els diferents actors socials s'ha dissenyat el conjunt de tecnologies que es volien testar per estudiar la possible implantació a un entorn real d'aquest sistema.
 
La planta pilot, dissenyada dins del projecte Water Mining, estarà en operació fins a mitjan 2024.
 
El projecte és una de les més ambicioses iniciatives en la transformació dels sistemes de tractament d'aigua cap a un model d'economia circular. Consta de 38 socis públics i privats de 12 països, i realitza demostracions en 4 ubicacions: Espanya, Xipre, Portugal i Itàlia.
 
Water Mining és finançat pel projecte HORIZON2020, de la Comissió Europea dins de la convocatòria SC5-04-2019 Building a water-smart economy and society.