Sorigué investiga com reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle associades a la depuració d'aigües residuals

Anar a sala de premsa Anar a Actualitat

Sorigué investiga com reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle associades a la depuració d'aigües residuals

7 Febrer 2023

El projecte col·laboratiu atmosphAIr cerca anticipar-se a la producció de gasos odorífers o d'efecte d'hivernacle mitjançant intel·ligència artificial.

Prevenir i controlar les emissions contaminants de les instal·lacions industrials és clau per a minimitzar-ne l’impacte ambiental i reduir els efectes nocius sobre la salut humana. Amb aquesta premissa, i com a part del seu pla de descarbonització, Sorigué participa al projecte atmosphAIr, enfocat en la reducció d'emissions generades a les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR). L'estudi busca predir i mitigar la producció de gasos odorífers i d'efecte d'hivernacle mitjançant eines d'intel·ligència artificial.

Predir per a prendre decisions
A les EDAR es generen compostos orgànics volàtils (COVs) que son font de males olors, com el sulfur d'hidrogen (H2S) i l’amoníac (NH3), així com gasos d'efecte d'hivernacle com el diòxid de carboni (CO₂), el metà (CH4) i l'òxid nitrós (N2O). Les EDAR són conscients del problema i dediquen bona part del seu pressupost a disminuir els efectes de les emissions.

“El N2O pot representar fins a un 80% de la petjada de carboni d'una EDAR, pel que el projecte se centrarà principalment en la predicció i minimització d'aquest gas. Addicionalment, cal predir i optimitzar els processos implicats en la gestió de gasos odorífers, el consum energètic dels quals pot arribar a suposar en plantes de grans dimensions fins a un 15-20% del total”, expliquen els participants del projecte.

La novetat d’atmosphAIr rau en la capacitat d'anticipar-se i predir la producció de gasos, un pas significatiu per a establir les bases d'una neutralitat climàtica en xarxes de sanejament i plantes depuradores. Durant la rimera fase, Sorigué se centra específicament en dades relacionades amb el metà i l’òxid nitrós.
Sorigué captarà informació sobre emissions generades a la EDAR de Torredembarra (Tarragona) mitjançant sensors virtuals i treballarà amb l'empresa SPIN en la interpretació de les dades. L'estació de Torredembarra està gestionada per Sorigué i el grup DAM i presta servei a una població de 92.000 habitants.

Projecte pioner
El projecte atmosphAir és pioner en el seu plantejament i objectius, i s'avança als requeriments legals. Actualment no hi ha cap requeriment de seguiment de gasos contaminants en el cicle de l'aigua i, encara que no és un tema regulat a Espanya, sí que ho està en altres països i es preveu que aviat pugui entrar en vigor una normativa específica.

La recerca es divideix en tres fases de nou mesos cadascuna i està cofinançada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) amb la segona convocatòria de AEIs de 2022 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El consorci integrat per Sorigué, Depuració d'Aigües del Mediterrani S.L (DAM), AERIS Tecnologies Ambientals S.L., BGEO OPEN GIS S.L. i SPIN S. A. desenvolupa la recerca sota la coordinació de l'Associació Catalana per a la Innovació i la Internacionalització del Sector de l'Aigua, Catalan Water Partenariat (CWP). L'experiència de Sorigué en l'operació de EDARS, així com en la implantació de projectes d'innovació en el tractament d'aigües residuals i economia circular, fa que el grup sigui un soci idoni per a l'impuls d'iniciatives d'aquestes característiques.

Fundat el 1954, Sorigué és referent en matèria de construcció, serveis urbans i gestió del cicle de l'aigua en totes les seves fases. Amb la innovació com a pilar, el grup forma part activa de més de deu projectes d’investigació col·laboratius amb entitats públiques i privades per aconseguir l’abocament zero en el tractament d'aigües residuals, augmentar l'eficiència energètica de les instal·lacions i reduir al màxim l'emissió de contaminants atmosfèrics com el carboni.