Servei de recollida de totes les fraccions del municipi de Masquefa


Servei de recollida de totes les fraccions del municipi de Masquefa

Servei municipal de recollida de les cinc fraccions de residus municipals i el seu corresponent transport a les instal·lacions de tractament.

Client:
Ajuntament de Masquefa
Localització:
Barcelona
Període:
4 anys con possibilitat de 2 anys de prorroga
Tipus de servei:
Serveis urbans
Import:
2.160.000 €
Especialitat:
Recollida de residus urbans

El municipi té dues zones diferenciades on s’efectuaran diverses freqüències de recollida:  el propi nucli i les urbanitzacions.
 
La recollida de les cinc fraccions es realitza amb dos equips recol·lectors bilaterals. El rentat  s’efectua amb un equip específic per aquest tipus de contenidor.
 
S’utilitza un vehicle  lleuger per realitzar el servei de pre-recollida, repàs, atenció immediata etc. Aquest vehicle és elèctric amb l’objectiu d’evitar les emissions i contribuir amb el medi ambient.

També es presta un servei de recollida de poda amb caixes ubicades al municipi estratègicament i un  repàs de voluminosos com a recolzament a la recollida que realitza la brigada municipal.
 
Per al manteniment dels contenidors s’ha contractat a una empresa del tercer sector amb la finalitat d’afavorir la reinserció i integració de les persones amb discapacitats.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades generals
Localització:

Masquefa
 
Població:
8.514 habitants
 
Duració del servei:
4 anys + 2 anys de pròrroga
 
Numero de contenidors:
535
 
 

Mitjans humans
Personal de recollida:

Dotació de conductors/res especialistes més operaris
 
Total treballadors/res:
3 conductors/res
1 operari especialista

Mitjans materials
Vehicles de recollida:

Dos vehicles recol·lectors bilaterals, un d’ells equipat amb elevador lateral per a contenidors de càrrega posterior.
Un vehicle lleuger amb caixa oberta elèctric.
 
Equips addicionals:

Un vehicle d’inspecció.
Un vehicle caixa oberta amb plataforma i grua.
Un camió caixa oberta amb pop.
Un equip  rentacontenidors.
 

 

Descàrregues


Galeria d'imatges