Recollida i neteja viària de Montornès del Vallès


Recollida i neteja viària de Montornès del Vallès

Servei de recollida, manteniment i neteja de les cinc fraccions de residus municipals, recollida de poda, recollida comercial de paper/cartó, recollida de voluminosos i servei de neteja viària a Montornès del Vallès.

Client:
Ajuntament de Montornès del Vallès
Localització:
Barcelona
Període:
3 anys (+ 2 possibilitat de pròrroga)
Tipus de servei:
Serveis urbans
Import:
4.250.000€

Servei de recollida, manteniment i neteja de les cinc fraccions de residus municipals, recollida de poda, recollida comercial de paper/cartó, recollida de voluminosos i servei de neteja viària a Montornès del Vallès.

L'objectiu d'aquest servei és augmentar el percentatge de recollida selectiva en el municipi, per això totes les ubicacions ara disposen de contenidors de les 5 fraccions. La recollida d'aquests es realitza amb 2 recol·lectors de càrrega lateral i un recol·lector de càrrega posterior, aquest últim per a les zones de difícil accés. Aquest servei es complementa amb les recollides de paper/cartó comercial, voluminosos i poda (big-bags). Les recollides de voluminosos i poda s'organitzen prèvia trucada telefònica.  

Referent al servei de neteja viària, els vehicles que s'utilitzen són: una escombradora d'aspiració, una d'arrossegament i un vehicle lleuger elèctric. A aquests equips se'ls uneix el personal d'escombratge manual, amb l'objectiu de netejar carrers, places, espais públics del municipi, buidat de papereres, entre altres.
El servei consta a més de dos educadors/es per a la realització de campanyes continuades de conscienciació i educació de la ciutadania en el correcte reciclatge dels residus i en l'ús cívic dels espais públics.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades generals
 
Localització:
Montornès del Vallès
 
Població:
16.172 habitants
 
Durada del servei:
3 anys + 2 anys de pròrroga
 
Nombre de contenidors:
77 de càrrega posterior.
364 de càrrega lateral.

Equips addicionals
 
Una rentadora de contenidors de càrrega lateral.
 
Un vehicle d'inspecció.

Mitjans humans
 

Personal de neteja i recollida:
Dotació de conductors/es més operaris/es segons la mena de servei.
 
Total treballadors/es:
3 conductors
2 operaris de recollida
2 operaris especialistes
2 maquinistes
6 operaris neteja manual
1 encarregat
2 educadors ambientals
 
 

Mitjans materials
 
Vehicles de recollida:
Dos recol·lectors de 25m3 de càrrega lateral.
Un camió caixa oberta amb plataforma.
Un recol·lector de 14m3 de càrrega posterior.
 
Vehicles de neteja viària:
Una escombradora d'arrossegament.
Una escombradora d'aspiració.
Un vehicle lleuger elèctric.
Una caixa oberta amb plataforma.

Descàrregues


Galeria d'imatges