Servei de neteja del Parc Natural de la Serra de Collserola


Servei de neteja del Parc Natural de la Serra de Collserola

El servei consta de la neteja, recollida de residus i papereres d’un conjunt espais com àrees d'esbarjo, camins i itineraris, fonts, carreteres i miradors dins el Parc. Un espai protegit de més de 8 hectàrees que rep més de 3 milions de visites anualment.

Client:
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Localització:
Barcelona
Període:
2 anys (+2 anys prorrogables)
Tipus de servei:
Serveis urbans
Import:
240.000 €/any. (IVA exclòs)
Especialitat:
Neteja viària

Neteja de les àrees d’oci i en una franja de 5 metres pel marge de les carreteres, incloent la recollida i el transport a l’abocador o a planta de tractament de materials impropis, runa, mobles, pneumàtics, plàstics, envasos, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

A les zones d’oci es procedeix al buidat de papereres i la col·locació de noves bosses.

El servei també inclou una sèrie de treballs extraordinaris com la recollida de residus que contenen amiant, neteja de punts negres, demolició, recollida i neteja de petites construccions il·legals, neteja de grafitis, etc.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades generals
Localització:

Parc Natural de la Serra de Collserola (Barcelona).
 
Inici del servei:
Gener de 2018.
 
Durada del servei:
2 anys + 2 anys prorrogables.
 
Import anual:
240.000 €/any.

Àrees a netejar:
98 papereres.
1 equipament.
5 àrees de lleure.
10 àrees d'estada i portes de parc.
9 camins i itineraris.
2 carreteres.
21 fonts
5 miradors.
Altres.
 

Dimensionament del servei
Equips de neteja:

2 equips formats per 2 persones a cada equip.
 
Dies de treball:
Setmanal.
De dilluns a diumenge.
 
Quantitat de residus:
50 t/any.
 
 
 

Mitjans materials
Vehicles adscrits:

2 pick-up amb caixa oberta.
 
Maquinària addicional:
Camió grua i pop.
Camió de 7 t amb caixa oberta.
Màquina retroexcavadora
Retroexcavadora tipus Bobcat.

 
 

Descàrregues