Retirada i gestió dels residus generats a les autopistes de la Xarxa Aumar AP7 i Avasa AP-68


Retirada i gestió dels residus generats a les autopistes de la Xarxa Aumar AP7 i Avasa AP-68

Servei de retirada i gestió dels residus generats dintre de l’àmbit de les autopistes de cada una de les empreses concessionàries gestionades per Abertis, en concret els trams de la Xarxa Aumar (AP7 Nord i AP7 Sud) de 364 km i de Avasa (AP-68 Sud) de 184 km.

Client:
Abertis
Localització:
Tarragona
Període:
2018-2021
Tipus de servei:
Serveis urbans
Especialitat:
Neteja viària

Retirada i gestió de residus que es generen a la Xarxa Aumar i Avasa d’Abertis Autopistas España. Es gestionen residus comercials perillosos i no perillosos que  es  generen de forma    directa com a conseqüència de les activitats pròpies realitzades, o de forma indirecta, per accidents a la autopista.

També s’extreuen els fangs de les depuradores i altres instal·lacions hidràuliques existents a les instal·lacions al llarg d’un total de 548 km de tram d’autopistes.

Localització red Aumar: Tarragona, Castelló, València i Alacant.
Localització Avasa: La Rioja, Navarra i Saragossa.
 

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades generals

 Número de km gestionats:
- 222 km i 22 punts de recollida de la AP7 Nord.
- 142 km i 15 punts de recollida de la AP7 Sud.
- 184 km i 24 punts de recollida de la AP-68 Sud.

Tipus de  residus gestionats:
- 21 fraccions.

Mitjans personals

Personal adscrit:
- 3 xofers.
- 1 responsable de servei.
 

Mitjans materials

Vehicles de recollida:
- Recol·lectors-compactadors de càrrega posterior.
- Camió cisterna amb sistema d’aspiració.
- Camió amb sistema ganxo.

Elements de contenció:
- 350 contenidors, bidons i dipòsits de diferents volums.

 

Descàrregues