Servei de descontaminació del sòl de la parcel·la 15 de Marina Badalona


Servei de descontaminació del sòl de la parcel·la 15 de Marina Badalona

El projecte ha consistit en la neteja i descontaminació del subsol de la parcel·la 15 de Marina Badalona per a la posterior construcció de 148 habitatges i un espai públic. En aquesta parcel·la anteriorment hi havia la indústria Cros, una empresa química dedicada a la producció d'àcid sulfúric, que portava a terme un procés metal·lúrgic amb pirita a altes temperatures.

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Client:
Marina Badalona, SA
Localització:
Barcelona
Període:
Novembre de 2019 (5 mesos)
Tipus de servei:
Residus industrials i grans generadors
Import:
1.497.000 €/any (IVA inclòs).

Després del cessament de l'activitat de l'empresa química, el residu que s'havia generat a partir de la torrefacció de les pirites i que es dipositava a la parcel·la no es va gestionar correctament. Durant anys aquestes pirites han contaminat el sòl, impedint que sigui una zona habitable.

L'any 2019, l'UTE Descontaminación Puerto Badalona, formada per Nordvert, l'empresa Sorigué i Hercal Diggers, SL, va ser l'adjudicatària de la remediació del sòl. L'actuació ha consistit en una excavació selectiva dels diferents estrats que formaven la parcel·la: formigó, terra vegetal, pirites i terres afectades per pirites. Cada fracció ha estat gestionada per un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

En concret, les pirites amb un alt nivell de perillositat s'han tractat in situ mitjançant un procés d'estabilització.
 
El tractament d'estabilització s'ha dut a terme sobre una plataforma d'argiles que impermeabilitzen el sòl per tal d'evitar la contaminació per lixiviació.
 
Les pirites s'han mesclat amb poda triturada desfibrada compostada (15 %) i carbonat de calci micronitzat (5 %) i s'han fet voltar mecànicament dos cops per setmana. Així, s'ha reduït la seva perillositat i s'han pogut gestionar mitjançant un abocador de classe II. Finalment, s'ha comprovat que els valors del sòl després del procés compleixin tots els requeriments per a l'ús urbà.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades generals
Client:
Marina Badalona, SA
 
Localització
Port de Badalona
 
Inici del servei:
Novembre de 2019
Mitjans del servei
Personal:
· 1 cap d'obra
· 1 responsable MI
· 1 tècnic/a MI
· 1 tècnic/a de laboratori
· 1 encarrregat/da d'obra
· 2 maquinistes
· 1 operari/ària
· 10 xòfers/es
· 1 vigilant 
Mitjans materials
Maquinària:
· 1 giratòria
· 1 pala
· 1 garbelladora
Descàrregues


Galeria d'imatges