Recollida i transport de residus de la construcció


Recollida i transport de residus de la construcció

Recollida i transport de residus de la construcció del contracte de manteniment de xarxes d’aigües d’Acsa gestionades per SGAB.

Client:
Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U
Localització:
Barcelona
Període:
De febrer de 2012 a febrer de 2018
Tipus de servei:
Serveis a la construcció
Import:
540.000 €/any (IVA exclòs)

Treballs de recollida de residus de la construcció de les obres executades per Acsa, en el contracte de manteniment de les xarxes d’aigua gestionades per l’empresa SGAB (Societat General d’Aigües de Barcelona) a 23 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Servei consistent en la recollida de residus de la construcció, banals i amiant, de les obres generades per Acsa al llarg del contracte de manteniment de la xarxa d’aigua gestionada per SGAB.
El contracte consisteix en la realització d’obres programades de renovació de canonada i/o d’implantació de nova canonada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El servei de recollida i transport de residus compta, a més, amb un servei de recollida de residus habitual (resposta inferior a 24 hores), i un servei de reparacions d’emergència en cas d’averies urgents (resposta inferior a 4 hores).
És per aquest motiu, que la nostra companyia disposa d’un centre de recepció d’emergències les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dimensions del servei

Quantitat de residus (t/any):
Residus de la construcció: 45.000.
Banals: 50.
Amiant: 50.

Quantitats de serveis:
5.500 serveis/any.

Disposició dels residus:
Planta de transferència.
Abocador.

 

Tipus de serveis:
Resposta inferior a 24 hores en recollides habituals.
Resposta inferior a 4 hores en recollides urgents.

Mitjans mecànics

Camions adscrits al servei:
4 Camions cadenes.
3 Camins ganxo.
5 Caixes de 30 m³.
40 Pasteres.
70 Contenidors de 5 m³.

Requeriments:
Inscripció al Registre de Transportistes Industrials de Catalunya.
Vehicles condicionats per a la realització del servei de transport de fibrociment.
Inscripció al RERA.

Descàrregues